بایگانی‌ها استخاره با قرآن - صفحه 9 از 31 - استخاره
صفحه اصلی / استخاره با قرآن (صفحه 9)

استخاره با قرآن

استخاره با قرآن

نتیجه استخاره صفحه 161

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است دچار مشکلات و اذیت و آزار خواهید شد ترک کنید. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی نیست انجام ندهید که پشیمان خواهید شد. نتیجه معامله: زحمت بسیاری دارد در آخر هم متوجه می شوید که ارزش نداشته است. سوره: اعراف آیه: 82

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 163

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است دچار مشکلات عدیده ای خواهید شد و در آخر مورد شماتت قرار خواهید گرفت. نتیجه ازدواج: در شان شما نیستند بهتر است بی جهت خود را معطل نکنید. نتیجه معامله: به زحمت و مشکلاتش نمی ارزد ضمن آن که شما را فریب ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 165

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است با توکل بخدا اقدام کنید. نتیجه ازدواج: ان شاءالله که مبارک است اقدام کنید که به امید خدا خوشبخت می شوید. نتیجه معامله: کار پرسود و منفعتی است با توکل بخدا اقدام کنید. سوره: اعراف آیه: 121

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 167

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است با گروهی نادان برخورد خواهید نمود که بشدت از انجام کار پشیمان می شوید. نتیجه ازدواج: اصلا در شان شما نیستند فکرش را از سرتان بیرون کنید. نتیجه معامله: دچار ضرر و زیان می شوید آن هم بعد از کلی زحمت انجام ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 169

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است بعد از کلی زحمت به نتیجه ی دلخواه هم نمی رسید ترک کنید. نتیجه ازدواج: آدمهای دم دمی مزاج هستند که هر لحظه یک جور فکر می کنند و یک جور عمل می کنند از انجام این کار منصرف شوید که غیر ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 171

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است پس از زحمتهای فراوان باز هم نتیجه ی مورد نظرتان حاصل نمی شود ترک کنید. نتیجه ازدواج: آدمهای زیاده طلب و قدر نشناسی هستند و در شان شما و خانواده تان نیستند اصلا انجام ندهید. نتیجه معامله: در یک کلام زحمت فراوان ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 173

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است زحمت بیهوده و سعی بی فایده و در آخر بدون نتیجه دلخواه پس ترکش کنید. نتیجه ازدواج: انسانهای پر توقع، تلاش زیاد شما و آخر طلاق و جدایی آن هم با هزار حرف و حدیث، منصرف شوید. نتیجه معامله: سعی زیاد، انسانهای ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 175

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است دچار زیان و رنج خواهید شد و بشدت پشیمان خواهید شد ولی پشیمانی دیگر سودی ندارد. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی نیست دچار اذیت و آزار خواهید شد و کار به جدایی می کشد انجام ندهید. نتیجه معامله: مورد خوبی نیست دچار ضرر ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 177

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با توکل بخدا اقدام کنید که به اهدافتان خواهید رسید. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است با حفظ موازین شرعی اقدام کنید ان شاءالله که خوشبخت می شوید. نتیجه معامله: معامله ی پر سود و منفعتی است موازین شرعی را رعایت کنید ضرر ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 179

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است اگر بخدا اتکا داشته باشید خداوند هم شما را یاری خواهد کرد. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است زندگی خوبی خواهید داشت موازین شرعی را در همه حال رعایت کنید خداوند هم شما را یاری می کند. نتیجه معامله: با توکل بخدا و ...

ادامه مطلب »