بایگانی‌ها استخاره با قرآن - صفحه 19 از 31 - استخاره
صفحه اصلی / استخاره با قرآن (صفحه 19)

استخاره با قرآن

استخاره با قرآن

نتیجه استخاره صفحه 361

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است پشیمانی شدید دارد ترک شود. نتیجه ازدواج: به درگیری و نزاع کشیده می شود زندگی بسیار بدی خواهید داشت ترک شود. نتیجه معامله: بد است دچار ضرر و زیان خواهید شد و پشیمانی شدید دارد ترک شود. سوره: فرقان آیه: 12

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 363

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است اما زحمت زیاد دارد با توکل بخدا انجام دهید. نتیجه ازدواج: خوب است ولی خیلی سختی خواهید کشید و دچار زحمت خواهید شد اگر طاقتش را دارید انجام دهید. نتیجه معامله: سود خوبی نصیبتان می شود با توکل بخدا اقدام کنید و ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 365

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است با توکل بخدا انجام دهید ان شاءالله به همه ی اهدافتان می رسید. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است ان شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد. نتیجه معامله: ان شاءالله آن چه که در نظر دارید می شود با توکل بخدا اقدام ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 367

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است از مشکلات نهراسید و با توکل بخدا انجام دهید ان شاءالله هر آنچه که در نظر دارید انجام می شود. نتیجه ازدواج: هر آنچه از یک ازدواج خوب می شود توقع داشت وجود دارد پس درنگ نکنید جایز نیست. نتیجه ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 369

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است فریب و نیرنگ در کار است حتما ترک شود. نتیجه ازدواج: چیزی از شما مخفی مانده است که اگر بدانید هرگز این کار را نخواهید کرد حتما ترک کنید. نتیجه معامله: به افراد مکار و حیله گری بر خواهید خورد ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 371

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با زبان خوش و هدف خوب ان شاءالله به آنچه که می خواهید می رسید. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است شما هم با زبان خوش مسائلتان را مطرح نمایید ان شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد. نتیجه معامله: با زبان خوش اقدام کنید ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 373

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است حرف زده می شود ولی عمل نمی شود ترک کنید. نتیجه ازدواج: همه ی مسائل در حد حرفها باقی می ماند و عمل نمی شود اقدام نکنید که بعدا پشیمان خواهید شد. نتیجه معامله: بد است به حرفهایشان عمل نمی کنند و ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 375

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است دچار چه کنم خواهید شد ترک شود. نتیجه ازدواج: اصلا از نظر طبع و رفتار بهم نمی خورید و دچار مشکلات فراوانی خواهید شدترک شود. نتیجه معامله: دچار افرادی خواهید شد که بهیچ وجه صراطی مستقیم نیستند ترک شود. سوره: شعراء آیه: ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 377

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است با توکل بخدا اقدام کنید ان شاءالله به همه ی اهدافتان خواهید رسید. نتیجه ازدواج: مورد بسیار مناسبی است ان شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد. نتیجه معامله: سود خوبی خواهید برد مستمندان را فراموش نکنید. سوره: نمل آیه: 1

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 379

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است از مشکلات هم هراسی بدل راه ندهید با توکل بخدا موفق می شوید. نتیجه ازدواج: خوب است هم خیر دنیا و خیر اخروی دارد با توکل بخدا انجام دهید. نتیجه معامله: خوب است خیر دنیوی و اخروی دارد با توکل بخدا انجام ...

ادامه مطلب »