بایگانی‌ها استخاره با قرآن - صفحه 18 از 31 - استخاره
صفحه اصلی / استخاره با قرآن (صفحه 18)

استخاره با قرآن

استخاره با قرآن

نتیجه استخاره صفحه 341

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است به مشکلات زیادی بر می خورید و به شدت پشیمان خواهید شد. نتیجه ازدواج: بهیچ وجه این کار را نکنید که بشدت پشیمان خواهید شد. نتیجه معامله: در صورت انجام ضرر هنگفتی خواهید کرد حتما ترک شود. سوره: حج آیه: ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 343

نتیجه استخاره: اختیار با توست نتیجه کلی: میانه است فایده ای دارد ولی با زحمت بسیار زیاد در صورت تمایل به انجام صدقه بدهید و صبر داشته باشید. نتیجه ازدواج: میانه است اگر صبر و تحمل زیادی دارید انجام دهید و الا ترکش کنید بهتر است. نتیجه معامله: ممکن است ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 345

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است اصلا صلاح نیست ترک کنید. نتیجه ازدواج: در شان شما نیستند و در صورت انجام یکسری دعوا و مرافعه خواهید داشت. نتیجه معامله: بد است ضرر خواهید کرد و به هیچ کدام از چیزهایی که فکر می کنید نمی رسید. سوره: مومنون ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 347

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است دچار آدمهای بدی خواهید شد و به سختی و عذاب دچار خواهید شد حتما ترک شود. نتیجه ازدواج: بهیچ وجه مورد مناسبی نیست حتما ترک شود. نتیجه معامله: به آدمهای کلاهبرداری بر خورد خواهید کرد هر چند در ظاهر خیلی ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 349

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است دچار مشکلات زیادی می شوید و در آخر هم به آنجه که می خواهید نمی رسید. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی نیست دائما در حال جنگ و دعوا خواهید بود و زندگی بدی خواهید داشت ترک شود. نتیجه معامله: پس از زحمت فراوان ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 351

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است مورد افتراء و تهمت قرار می گیرید حتما ترک شود. نتیجه ازدواج: به سختیها و مشقتهایی می افتید که از زندگی سیر می شوید ترک کنید. نتیجه معامله: بد است دچار ضرر و زیان خواهید شد ترک کنید. سوره: نور آیه: 11

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 353

نتیجه استخاره: اختیار با توست نتیجه کلی: میانه خوب است اگر همه ی شرایط مهیا است انجام دهید و الا ترک کنید. نتیجه ازدواج: همه ی حرفها را اول بزنید و همه ی جوانب را در نظر بگیرید اگر همه ی شرایط مهیا است انجام دهید و الا ترک کنید. ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 355

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است خیر دنیا و آخرت در آن است حتما انجام دهید. نتیجه ازدواج: بسیار خوب است مگر انسان از یک ازدواج خوب چه تعریفی دارد حتما اقدام شود. نتیجه معامله: سود خوبی نصیبتان می شوداقدام کنید. سوره: نور آیه: 37

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 357

نتیجه استخاره: اختیار با توست نتیجه کلی: میانه خوب است انجام دهید هر چند ممکن است به همه ی اهداف خود نرسید. نتیجه ازدواج: خوب است البته اگر بشود. نتیجه معامله: خوب است هر چند ممکن است به همه ی اهداف خود نرسید. سوره: نور آیه: 54

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 359

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با مشورت افراد خبره و با توکل بخدا اقدام کنید. نتیجه ازدواج: احتیاج به اجازه دارد با تحقیق بیشتر اقدام نمایید تا بعدا دچار مشکل نشوید. نتیجه معامله: با لحاظ شرایط خوب و الا ترکش بهتر است. سوره: نور آیه: 62

ادامه مطلب »