بایگانی‌ها استخاره با قرآن - صفحه 12 از 31 - استخاره
صفحه اصلی / استخاره با قرآن (صفحه 12)

استخاره با قرآن

استخاره با قرآن

نتیجه استخاره صفحه 221

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با توکل بخدا اقدام کنید. نتیجه ازدواج: بخدا توکل کنید و با رعایت موازین شرعی اقدام کنید بحرف دیگران توجه نکنید. نتیجه معامله: با توکل بخدا اقدام کنید مواظب باشید به حرام نیافتید که در این صورت ضررخواهید کرد. سوره: یونس آیه: ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 223

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است به هیچ وجه اقدام نکنید که پشیمان خواهید شد. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی نیست ترک کنید و الا یک عمر سختی خواهید کشید. نتیجه معامله: در این معامله خیری نیست ترک کنید. سوره: هود آیه: 13

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 225

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است زحمت بی فایده است ترک نمایید. نتیجه ازدواج: به آدمهای جاهل و نادان بر خورد می کنید و زندگی سخت و پر مشقتی خواهید داشت انجام ندهید. نتیجه معامله: زحمت بسیار و سود کم به این همه زحمت نمی ارزد ترک کنید. ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 227

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است خطر آبروریزی دارد ترک کنید. نتیجه ازدواج: در شان و اندازه های هم نیستید و این اختلافات در آخر منجر به طلاق و جدایی خواهد شد. نتیجه معامله: خطر مالی و آبرویی دارد انجام ندهید که پشیمان خواهید شد. سوره: هود آیه: ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 229

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است با افراد جاهل بر خورد می کنید و خطر آبروریزی شما را تهدید می کند. نتیجه ازدواج: اصلا اقدام نکنید که گرفتار خواهید شد و عمری را در حسرت و پشیمانی سر خواهید کرد. نتیجه معامله: ضرر و زیان زیادی ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 231

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است حتما ترک کنید که هم خطر جانی و هم آبرویی دارد. نتیجه ازدواج: حتما ترک کنید که غیر از بدبختی و ناراحتی چیز دیگری نیست. نتیجه معامله: هم خطر مالی و هم آبرویی دارد انجام ندهید. سوره: هود آیه: 82

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 233

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است حتما ترک کنید که به مسیری خواهید افتاد که آخرش پشیمانی و ندامت است. نتیجه ازدواج: اصلا اقدام نکنید که سخت پشیمان خواهید شد و زندگی بسیار بدی در انتظارتان است. نتیجه معامله: ضرر و زیان زیادی خواهید کرد ترک ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 235

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است دچار اختلاف و مشکلات زیادی خواهید شد ترک کنید. نتیجه ازدواج: بد است، اختلاف زیادی در زندگی پیش خواهد آمد و دچار اذیت و آزار خواهید شد ترک کنید. نتیجه معامله: اختلافاتی پیدا خواهدشد و در آخر شما متضرر می شوید، ترک ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 237

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است به افراد نادان و جاهل روبرو می شوید و به این سبب دچار اذیت و آزار خواهیدشد. نتیجه ازدواج: بد است در شان شما نیستند و چیزی را از شما مخفی می کنند حتما ترک کنید. نتیجه معامله: بد است شما را ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 239

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است مورد تحسین افرادی قرار می گیرید که در اول بکار شما خرده می گرفتند. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است از سختی ها و مشکلات نهراسید که ارزش انجام را دارد. نتیجه معامله: مشکلاتی وجود دارد ولی با توجه به منفعت ...

ادامه مطلب »