سیدرضا بازیار, Author at استخاره - صفحه 5 از 31
صفحه اصلی / سیدرضا بازیار (صفحه 5)

سیدرضا بازیار

نتیجه استخاره صفحه 81

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است مورد تهمت و بهتان قرار می گیرید و پشیمان خواهید شد. نتیجه ازدواج: صبر کن خیری در این ازدواج نیست ان شاءالله مورد بهتری نصیب خواهد شد. نتیجه معامله: زیاد به ظاهر توجه نکن ضرر می کنی. سوره: نساء آیه: 20

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 83

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است به گناه می افتی و خیری در آن نیست حتما ترک شود. نتیجه ازدواج: بد است و دچار مشکلات و مسائلی می شوی که هر لحظه بخود لعنت می فرستی ترکش کن. نتیجه معامله: بحرام می افتی و ضرر می بینی به ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 85

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است اصلا فکرش هم نکن افراد ظاهر بین ضرر می کنند. نتیجه ازدواج: ظاهر هر چیز باطنش نیست از فکرش بیرون بیا اصلا مورد مناسبی نیست. نتیجه معامله: به حرام می افتی و ضرر بسیار می کنی ظاهر آن با باطنش ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 87

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است آبرو و حیثیت شما بر باد می رود. نتیجه ازدواج: بسیار بد است زندگی نکبت باری خواهی داشت و هر لحظه بخود لعنت می فرستی ترکش کن. نتیجه معامله: آدمهای مکار و فریبکاری هستند اصلا انجام نده. سوره: نساء آیه: ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 89

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با صبر و حوصله به نتیجه دلخواه می رسی. نتیجه ازدواج: هیچ کاری بدون زحمت نیست ولی چیزی که با زحمت بدست آید ارزش دیگری دارد ان شاءالله که مبارک است. نتیجه معامله: با افراد خبره مشورت کن و سپس انجام بده. ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 91

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند. نتیجه ازدواج: به دعوا و درگیری کشیده می شود ترک کنید. نتیجه معامله: ضرر می کنید و دچار مشکل می شوید ترک کنید. سوره: نساء آیه: 80

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 93

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است خطر جانی و مالی دارد انجام ندهید. نتیجه ازدواج: خیری در این ازدواج نیست آبرو و حیثیت شما از بین می رود. نتیجه معامله: خطر حیثیتی و آبرویی دارد مالتان از بین می رود انجام ندهید. سوره: نساء آیه: 92

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 95

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است انجام آن جز پشیمانی چیزی بدنبال ندارد. نتیجه ازدواج: این ازدواج به صلاح شما نیست و به شدت پشیمان خواهید شد انجام ندهید. نتیجه معامله: معامله بی سر انجامی است ترکش کنید. سوره: نساء آیه: 102

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 97

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با حفظ موازین شرعی و دادن صدقه اقدام کنید. نتیجه ازدواج: ان شاءالله که مبارک است اما حفظ موازین شرعی و دادن صدقه فراموش نشود. نتیجه معامله: مورد پر منفعتی است بشرطی که موازین شرعی را رعایت کنید و صدقه ی در ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 99

نتیجه استخاره: اختیار با توست نتیجه کلی: میانه ی خوب است همه ی جوانب را در نظر بگیرید سپس انجام دهید و الا ترکش بهتر است. نتیجه ازدواج: تحقیق کامل – تمام کردن حرفهایتان و دادن صدقه – سپس ازدواج و الا صبر کنید بهتر است. نتیجه معامله: مشورت با ...

ادامه مطلب »