سیدرضا بازیار, Author at استخاره - صفحه 4 از 31
صفحه اصلی / سیدرضا بازیار (صفحه 4)

سیدرضا بازیار

نتیجه استخاره صفحه 61

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با حفظ موازین شرعی اقدام کنید ان شاءالله در کارتان موفق خواهید شد. نتیجه ازدواج: ان شاءالله که مبارک است صدقه زیاد بدهید و موازین شرعی را رعایت کنید. نتیجه معامله: خوب است با توکل بخدا اقدام کنید صدقه فراموش نشود. سوره: ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 63

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است خدا را در هیچ حال فراموش نکنید. نتیجه ازدواج: اقدام کنید مورد خوبی است صدقه فراموش نشود. نتیجه معامله: ان شاءالله پر سود و منفعت خواهد بود اگر خدا را فراموش نکنید. سوره: آل عمران آیه: 101

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 65

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است بهیچ وجه انجام ندهید که لطمه های زیادی خواهید خورد. نتیجه ازدواج: در صورت انجام آن چنان پشیمان می شوید که دیگر نه راه پیش دارید نه راه پس. نتیجه معامله: ظاهر بین نباشید ضرر زیادی خواهید کرد از انجامش ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 67

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است در انجام آن تعجیل کنید و در انجام آن حفظ موازین شرعی را رعایت کنید. نتیجه ازدواج: با این ازدواج گشایش کار پیدا می کنی دو شرط بالا فراموش نشود. نتیجه معامله: پر منفعت و پر سود است به دو ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 69

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است دچار ناراحتی زیادی خواهید شد و در راهی قرار می گیرید که بازگشتی در آن نیست. نتیجه ازدواج: هیچ خوبی و خیری در آن نیست ترک کنید. نتیجه معامله: به حرام می افتید و فریب خواهید خورد ترک کنید. سوره: آل عمران ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 71

نتیجه استخاره: اختیار با توست نتیجه کلی: میانه است خوب فکر کن با افراد خبره مشورت کن انجام ندهی بهتر است. نتیجه ازدواج: صبر کنید زیاد عجله نکنید مورد بهتری هم نصیبتان می مشورت کن انجام ندهی بهتر است. نتیجه معامله: با افراد خبره مشورت کن آنچنان هم تعریفی ندارد. ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 73

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با حفظ موازین شرعی اقدام کنید ان شاءالله به اهدافتان خواهید رسید. نتیجه ازدواج: ان شاءالله که مبارک است بخدا توکل کن و نمازت را اول وقت بخوان ان شاءالله عاقبت بخیر می شوی. نتیجه معامله: راستی در معامله و توکل بخدا ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 75

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است ارزش شما بیش از این است اقدام نکنید. نتیجه ازدواج: همسر خوبی برای شما نخواهد بود فراموش کنید. نتیجه معامله: به شما دروغ می گویند و فریبتان می دهند انجام ندهید. سوره: آل عمران آیه: 187

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 77

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است با توکل بخدا اقدام کنید و در هیچ حالتی خدا را فراموش نکنید. نتیجه ازدواج: همسر خوبی است از او فرزندان خوبی نیز نصیبتان می شود ان شاءالله مبارک است. نتیجه معامله: پر منفعت است صدقه را فراموش نکنید و ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 79

نتیجه استخاره: اختیار با توست نتیجه کلی: میانه است در صورت اصرار به انجام با مشورت و با احتیاط کامل اقدام کنید والا ترک آن بهتر است. نتیجه ازدواج: همه ی حرفهایتان را تمام کنید تا اختلافی پیش نیاید و الا صبر کنید ان شاءالله مورد بهتری نصیبتان خواهد شد. ...

ادامه مطلب »