سیدرضا بازیار, Author at استخاره - صفحه 30 از 31
صفحه اصلی / سیدرضا بازیار (صفحه 30)

سیدرضا بازیار

نتیجه استخاره صفحه 581

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است دچار مشكلات عديده اي خواهيد شد و در آخر هم به اهدافتان نخواهيد رسيد. نتیجه ازدواج: مورد مناسبي نيست بهيچ وجه در شان شما نيستند ترك شود. نتیجه معامله: بد است بعد از زحمتهاي زياد در آخر هم نتيجه ي عكس از ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 583

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسيار خوب است باعث آرامش و آسايش شما خواهد شد با توكل بخدا اقدام كنيد. نتیجه ازدواج: مورد بسيار مناسبي است و باعث آرامش روحي و پيشرفت مالي شما خواهد شد ان شاءالله كه مبارك است. نتیجه معامله: سود خوبي نصيبتان خواهد شد ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 585

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است البه مشكلات و سختيهايي ديده مي شود اما با صبر و حوصله حل مي شود و نتيجه دلخواه حاصل مي شود. نتیجه ازدواج: مورد مناسبي است بشرط آنكه در مشكلات و گرفتاريهاي زندگي صبر و حوصله داشته باشيد و از عصبانيت و ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 587

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است مشكلاتي وجود دارد ولي با صبر و حوصله قابل حل است و نتيجه مطلوب حاصل مي شود. نتیجه ازدواج: سختيها و مشكلات نمك زندگي است و با اين مسائل است كه انسان ارزش زندگيش را مي فهمد با توكل بخدا اقدام كنيد. ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 589

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسيار بد است دچار مشكلات و سختيهايي خواهيد شد و در آخر هم به هيچ كدام از اهدافتان نخواهيد رسيد. نتیجه ازدواج: بسيار بد است بهيچ وجه مورد مناسبي نيست به چه كنم چه كنم گرفتار خواهيد شد حتما ترك شود. نتیجه معامله: ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 591

نتیجه استخاره: اختیار با توست نتیجه کلی: ميانه خوب است با در نظر گرفتن شرايط و بر رسي كامل جوانب خوب والا بد است. نتیجه ازدواج: با رعايت جوانب و تمام كردن همه ي صحبتها خوب و الا بد است. نتیجه معامله: اگر شرايط را رعايت كنيد و جوانب كار ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 593

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسيار خوب است ان شاءالله به همه ي اهدافتان خواهيد رسيد با توكل بخدا انجام دهيد. نتیجه ازدواج: مورد از هر نظر مناسبي است و باعث آرامش روحي و پيشرفت مالي شما خواهد شد با توكل بخدا انجام دهيد. نتیجه معامله: سود خوبي ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 595

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است ولي قدري زحمت دارد با توكل بخدا انجام دهيد و با افراد خبره مشورت كنيد. نتیجه ازدواج: خوب است دچار زحمت مي شويد و مشكلاتي ديده مي شود ولي عاقبت بخير خواهيد شد ان شاءالله. نتیجه معامله: خوب است مشكلاتي ديده مي ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 597

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است ان شاءالله به اهدافتان خواهيد رسيد با توكل بخدا اقدام كنيد و از مشكلات نهراسيد. نتیجه ازدواج: ان شاءالله كه مبارك است با توكل بخدا اقدام كنيد و از مشكلات نهراسيد. نتیجه معامله: ان شاءالله سود خوبي خواهيد كرد به خدا توكل ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 599

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسيار خوب است با توكل بخدا انجام دهيد ان شاءالله به تمامي اهدافتان خواهيد رسيد. نتیجه ازدواج: از هر جهت مورد مناسبي است با توكل بخدا انجام دهيد باعث آسايش روحي و گشايش مالي شما خواهد شد. نتیجه معامله: سود خوبي نصيبتان خواهد ...

ادامه مطلب »