سیدرضا بازیار, Author at استخاره - صفحه 3 از 31
صفحه اصلی / سیدرضا بازیار (صفحه 3)

سیدرضا بازیار

نتیجه استخاره صفحه 41

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است وسط کار به مشکل می خورید و راه پس و پیش ندارید. نتیجه ازدواج: آدمهای مطمئنی نیستند و نمی شود برای زندگی به آنها تکیه کرد انجام ندهید. نتیجه معامله: به تعهدات عمل نمی شود و ضرر می کنید ترک شود. سوره: ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 43

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است دچار ندامت و پشیمانی خواهید شد ولی وقتی که فایده ای ندارد ترک شود. نتیجه ازدواج: گول ظاهر افراد را نخورید به بدبختی و فلاکت می افتید حتما ترک شود. نتیجه معامله: اگر چه اولش به ظاهر خوب است ولی ضرر حیثیتی ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 45

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با حفظ موازین شرعی اقدام کنید ان شاءالله به همه ی اهدافتان خواهید رسید. نتیجه ازدواج: خوب است ان شاءالله عاقبت به خیر خواهید شد. نتیجه معامله: خوب است صدقه دهید و با توکل به خدا انجام دهید ان شاءالله سود خوبی ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 47

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است به حرام می افتید و دچار مشکلات زیادی خواهید شد. نتیجه ازدواج: به گناه و حرام می افتید بشدت دوری کنید و بخدا توکل کنید. نتیجه معامله: بین تجارت سالم و ربا خواری فرق بسیار است خود را فریب ندهید. ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 49

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است ولی جانب احتیاط را رعایت کنید سپس اقدام کنید که بعدها پشیمان نشوید. نتیجه ازدواج: حرفهایتان را اول کار تمام کنید و بعدا اقدام کنید سپس اقدام کنید که بعدها پشیمان نشوید. نتیجه معامله: دقت کنید و معامله را سفت و محکم ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 51

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است انجام ندهید که بشدت پشیمان خواهید شد. نتیجه ازدواج: بجز بدبختی و پشیمانی چیزی نصیبتان نخواهد شد حتما ترک شود. نتیجه معامله: در این کار غیر از ضرر و بدبختی چیزی وجود ندارد به هیچ وجه انجام ندهید. سوره: آل ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 53

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است حرف شما پیش نمی رود و ضرر می کنید ترک کنید. نتیجه ازدواج: در شان شما نیستند باعث اذیت و آزار شما می شوند فراموششان کنید. نتیجه معامله: شما را فریب می دهند و سرتان کلاه می گذارند انجام ندهید. سوره: آل ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 55

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است با توکل بخدا اقدام کن ان شاءالله به همه ی اهدافتان خواهید رسید. نتیجه ازدواج: فرزندان صالحی نصیبتان خواهد شد ان شاءالله که مبارک باشد. نتیجه معامله: سود و منفعت زیادی می بری ان شاءالله. سوره: آل عمران آیه: 38

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 57

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با توکل بخدا و ائمه معصومین انجام بده ان شاءالله موفق خواهید شد. نتیجه ازدواج: ان شاءالله که مبارک است اقدام کن نمازت را اول وقت بخوان و صدقه بده. نتیجه معامله: با حفظ موازین شرعی انجام بده ان شاءالله سود خوبی ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 59

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است در آن فریب و نیرنگ است بهیچ وجه انجام ندهید که پشیمان خواهید شد. نتیجه ازدواج: چیزی را از شما کتمان می کنند و به شما دروغ می گویند ازدواج مناسبی نیست صبر کنید مورد بهتری نصیبتان خواهد شد. نتیجه معامله: بشما ...

ادامه مطلب »