سیدرضا بازیار, Author at استخاره - صفحه 28 از 31
صفحه اصلی / سیدرضا بازیار (صفحه 28)

سیدرضا بازیار

نتیجه استخاره صفحه 541

نتیجه استخاره: اختیار با توست نتیجه کلی: میانه است اگر همه ی شرایط را بر رسی کردید و همه چیز بر وفق مراد بود انجام دهید والا ترک نمایید. نتیجه ازدواج: میانه است در صورتی که همه ی حرفها زده شود و توافق بعمل آید خوب و الا بد است. ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 543

نتیجه استخاره: اختیار با توست نتیجه کلی: میانه است اگر همه ی جوانب را سنجیده و مشکلی در میان نیست انجام دهید و الا ترک کنید. نتیجه ازدواج: اگر همه ی حرفها را اول بزنید و بر سر همه ی مسائل با هم به توافق برسید خوب والا بد است. ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 545

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است اگر قرار بود انسان همه چیز را با عقل ناقصش می فهمید که… با توکل بخدا انجام دهید نتیجه ی دلخواه حاصل می شود. نتیجه ازدواج: ان شاءالله مبارک است با توکل بخدا انجام دهید و فکر باطل به ذهنتان ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 547

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است با توکل بخدا انجام دهید ان شاءالله به همه ی اهدافتان خواهید رسید. نتیجه ازدواج: از هر نظر مناسب است با توکل بخدا اقدام کنید و در همه حال خدا را در نظر داشته باشید. نتیجه معامله: معامله ی پر ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 549

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است کمی زحمت دارد ولی به زحمتش می ارزد با توکل بخدا انجام دهید. نتیجه ازدواج: بسیار خوب است اما کمی با زحمت است بخدا توکل کنید و از مشکلات نهراسید. نتیجه معامله: معامله ی پر منفعتی است بخدا توکل کنید ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 551

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است به شرطی که مرتکب حرام نشوید که در این صورت عواقب بدی انتظار شماست. نتیجه ازدواج: خوب است همه ی مسائل را مطرح کنید و چیزی را از قلم نیاندازید تا بعد دچار مشکل نشوید. نتیجه معامله: خوب است به شرطی که ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 553

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است ان شاءالله به همه ی اهدافی که در نظر دارید خواهید رسید با توکل بخدا اقدام کنید. نتیجه ازدواج: موردی از هر نظر مناسب است ان شاءالله که مبارک است صدقه فراموش نشود. نتیجه معامله: سود خوبی در انتظار شماست ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 555

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است در صورت انجام بشدت پشیمان خواهیدشد بهیچ وجه انجام ندهید. نتیجه ازدواج: اصلا مورد مناسبی نیست و زندگی سراسر دعوا و درگیری خواهید داشت ترک شود. نتیجه معامله: ضرر هنگفتی را متحمل می شوید و به شدت پشیمان خواهید شد ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 557

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است بهیچ وجه انجام ندهید که بشدت پشیمان خواهید شدحتما ترک شود. نتیجه ازدواج: هیچ نقطه ی مشترکی وجود ندارد ودر صورت انجام هر لحظه از خدا طلب مرگ خواهید کرد ترک شود. نتیجه معامله: ضرر هنگفت مالی و اعتباری خواهد ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 559

نتیجه استخاره: اختیار با توست نتیجه کلی: میانه خوب است اگر شرایط مربوط را رعایت کنید خوب والا ترکش بهتر است. نتیجه ازدواج: این ازدواج طی یک شرایطی خوب است والا ترکش کنید. نتیجه معامله: طی یک شرایطی خوب والا بد است. سوره: طلاق آیه: 6

ادامه مطلب »