سیدرضا بازیار, Author at استخاره - صفحه 27 از 31
صفحه اصلی / سیدرضا بازیار (صفحه 27)

سیدرضا بازیار

نتیجه استخاره صفحه 521

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است به چه کنم چه کنم گرفتار خواهید شد و از کرده خود به شدت پشیمان خواهید گشت. نتیجه ازدواج: هیچ وجه مشترکی بین شما وجود ندارد و زندگی بسیار بد و پر تنشی در انتظار شماست ترک شود. نتیجه معامله: ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 523

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است شما را تکذیب می کنند و از دست شما هم کاری بر نمی آید ترک شود. نتیجه ازدواج: بد است درونش شما را می کشد بیرونش مردم را حتما ترک شود. نتیجه معامله: بد است آن گونه ای که شما فکر می ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 525

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است مطلبی از شما مخفی مانده است که در صورت اطلاع از آن این کار را انجام نمی دهید ترک شود. نتیجه ازدواج: بد است بیشتر تحقیق کنید مطلبی از شما مخفی مانده است ترک شود. نتیجه معامله: بد است چیزی از شما ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 527

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است درست بر عکس آن چیزی که فکر می کنید نتیجه نمی دهد حتما ترک شود. نتیجه ازدواج: بسیار بد است زندگی سراسر نزاع و در گیری خواهید داشت حتما ترک شود که پشیمانی شدید دارد. نتیجه معامله: ضرر هنگفتی خواهید ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 529

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است دیگر بدتر از این نمی شود حتما ترک شود. نتیجه ازدواج: بسیار بد است چاهی بدون ته است که هر لحظه از خدا طلب مرگ می کنید حتما ترک شود. نتیجه معامله: بسیار بد است ضرر هنگفتی خواهید کرد و ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 531

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است اگر چه ظاهرا همه چیز بر وفق مراد است ولی در آخر متوجه می شوید که باطنا چیز دیگری بوده است ترک شود. نتیجه ازدواج: بد است اگر چه ظاهرا چنین نیست صبر کنید و صدقه بدهید. نتیجه معامله: بد است گول ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 533

نتیجه استخاره: هرگز انجام نده نتیجه کلی: بسیار بد است بهیچ وجه مناسب نیست انجام ندهید که پشیمانی شدید دارد. نتیجه ازدواج: بهیچ وجه مورد مناسبی را انتخاب نکرده اید از این انتخاب پشیمان می شوید انجام ندهید. نتیجه معامله: ضرر مالی و اعتباری دارد و اعتبار شما بشدت زیر ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 535

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است به همه ی اهدافی که در نظر دارید می رسید و باعث گشایش در کارتان می شود. نتیجه ازدواج: ان شاءالله که مبارک است مورد خوبی را انتخاب کرده اید باعث آرامش شما در زندگی است. نتیجه معامله: منفعت خوبی ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 537

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است به تمامی اهدافتان خواهید رسید با توکل بخدا اقدام کنید و در هیچ حال خدا را فراموش نکنید. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است ان شاءالله باعث گشایش روحی و مالی شما خواهد شد با توکل بخدا انجام دهید. نتیجه معامله: ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 539

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است دیگر از این بهتر نمی شود با توکل بخدا انجام دهید ان شاءالله موفق خواهید شد. نتیجه ازدواج: این مورد از هر نظر مناسب است ان شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد اقدام کنید. نتیجه معامله: به همه ی اهدافتان در ...

ادامه مطلب »