سیدرضا بازیار, Author at استخاره - صفحه 20 از 31
صفحه اصلی / سیدرضا بازیار (صفحه 20)

سیدرضا بازیار

نتیجه استخاره صفحه 381

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است دچار اختلاف و مجادله خواهید شد ترک شود. نتیجه ازدواج: دچار اختلاف و درگیری خواهید شد و به جدایی خواهد انجامید. نتیجه معامله: دچار اختلاف و درگیری خواهید شد ترک شود. سوره: نمل آیه: 45

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 383

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است به چه کنم گرفتار خواهید شد ترک شود. نتیجه ازدواج: همه ی زندگی دچار اختلاف خواهید شد و دائما از شما بابت هر کاری پرس و جو می شود ترک شود. نتیجه معامله: به مشکلات و شرایط سختی بر میخورید ترک شود. ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 385

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است الان شرایط انجام این کار را دارا هستید با توکل بخدا انجام دهید ان شاءالله به همه ی اهدافتان خواهید رسید. نتیجه ازدواج: ان شاءالله که مبارک است مورد بسیار مناسبی است اقدام کنید. نتیجه معامله: خوب است ان شاءالله به هدف ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 387

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است الان شرایط انجام این کار را دارا هستید با توکل بخدا انجام دهید ان شاءالله به همه ی اهدافتان خواهید رسید. نتیجه ازدواج: ان شاءالله که مبارک است مورد بسیار مناسبی است اقدام کنید. نتیجه معامله: خوب است ان شاءالله به هدف ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 389

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است از مشکلات نهراسید با توکل بخدا انجام دهید. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است ان شاءالله عاقبت بخیر خواهید شدبا توکل بخدا اقدام کنید. نتیجه معامله: منفعت خوبی در این معامله است با توکل بخدا انجام دهید. سوره: قصص آیه: 29

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 391

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با توکل بخدا کار را انجام دهید از شما حرکت و از خدا برکت. نتیجه ازدواج: مورد مناسبی است با توکل بخدا انجام دهید و از مشکلات نهراسید. نتیجه معامله: خوب است بسود خوبی خواهید رسید با توکل بخدا انجام دهید. سوره: ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 393

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است فریب و نیرنگ در کار است انجام ندهید که پشیمان خواهید شد. نتیجه ازدواج: هیچگاه با ظاهر افراد نمی توان به باطنشان و آنچه در آینده نشان می دهند پی برد ترک شود که پشیمانی شدید دارد. نتیجه معامله: گول ظواهر امر ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 395

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است به چه کنم چه کنم گرفتار می شوید و وقتی متوجه می شوید که دیگر پشیمانی سودی ندارد. نتیجه ازدواج: اصلا مورد مناسبی نیست حتما ترک شود و الا پشیمان خواهید شد. نتیجه معامله: بهیچ وجه انجام آن به صلاح شما نیست ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 397

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با توکل بخدا به همه ی اهدافتان خواهید رسید ان شاءالله نتیجه ازدواج: ان شاءالله که مبارک است به پای هم پیر شوید. نتیجه معامله: خوب است منفعت خوبی خواهید برد و جبران ضررهای گذشته نیز می شود. سوره: عنکبوت آیه: 7

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 399

نتیجه استخاره: اختیار با توست نتیجه کلی: میانه است سختی و مشکلات زیاد دارد اگر صبر و توانش را دارید انجام دهید و الا ترک شود. نتیجه ازدواج: میانه است سختی و مشکلاتی دیده می شود که اگر بتوانید حل کنید خوب است و الا بد است. نتیجه معامله: سختی ...

ادامه مطلب »