سیدرضا بازیار, Author at استخاره - صفحه 11 از 31
صفحه اصلی / سیدرضا بازیار (صفحه 11)

سیدرضا بازیار

نتیجه استخاره صفحه 201

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است ترک آن به ثواب نزدیکتر است. نتیجه ازدواج: مورد زیاد مناسبی نیست زندگی دلپذیر و خوبی نخواهد بود. نتیجه معامله: انجام ندهید بهتر است، سود خوبی نخواهید برد در حالیکه زحمت زیادی خواهید کشید. سوره: توبه آیه: 87  

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 203

نتیجه استخاره: حتما انجام بده نتیجه کلی: بسیار خوب است با توکل بخدا اقدام کنید. نتیجه ازدواج: ان شاءالله که مبارک است بعضی سختیها هم شیرینی زندگی است انجام دهید. نتیجه معامله: ان شاءالله که سود خوبی خواهید برد به شرط آنکه موازین شرعی را رعایت کنید. سوره: توبه آیه: ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 205

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است به شرط آنکه موازین شرعی را رعایت کنید. نتیجه ازدواج: خوب است بشرط آنکه به گناه نیافتید. نتیجه معامله: خوب است بشرط آنکه موازین شرعی را رعایت کنید. سوره: توبه آیه: 112

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 207

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با عزم و اراده انجام دهید موفق می شوید. نتیجه ازدواج: خوب است با توکل بخدا و حفظ موازین شرعی اقدام کنید قبلا همه ی حرف هایتان را بزنید تا بعدا مشکلی پیش نیاید. نتیجه معامله: با رعایت تمامی جوانب اقدام نمایید ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 209

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است اقدام نکنید که پشیمان خواهید شد. نتیجه ازدواج: در شان شما نیستند شما را از دین دور کرده و به حرام خواهند انداخت. نتیجه معامله: به حرام خواهید افتاد ترک کنید. سوره: یونس آیه: 7

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 211

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است مکر و حیله در کار است ترک شود. نتیجه ازدواج: شما را فریب می دهند ترک کنید که به صلاح شما نیست. نتیجه معامله: فریب و نیرنگ در کار است در صورت انجام ضرر خواهید کرد. سوره: یونس آیه: 21

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 213

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است مکر و حیله در کار است ترک کنید. نتیجه ازدواج: اصلا به صلاح شما نیست به مشکلاتی بر خواهید خورد که از زندگی سیر می شوید ترک کنید. نتیجه معامله: نیرنگ و فریب در کار است انجام ندهید پشیمان خواهید شد. سوره: ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 215

نتیجه استخاره: انجام نده نتیجه کلی: بد است به هیچ وجه انجام ندهید که پشیمان خواهید شد. نتیجه ازدواج: در صورت انجام یک عمر عذاب می کشید و چاره ای نیز ندارید. نتیجه معامله: ضرر هنگفتی را متحمل می شوید حتما ترک کنید. سوره: یونس آیه: 54

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 217

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با توکل به خدا و مشورت اقدام کنید. نتیجه ازدواج: به مشکلاتی بر می خورید ولی آنشاءالله عاقبت بخیر خواهید شد حرف هایتان را تمام کنید. نتیجه معامله: مقداری اذیت خواهید شد با مشورت افراد خبره اقدام کنید ان شاءالله سود خواهید ...

ادامه مطلب »

نتیجه استخاره صفحه 219

نتیجه استخاره: انجام بده نتیجه کلی: خوب است با توکل به خدا اقدام کنید. نتیجه ازدواج: ان شاءالله که مبارک است با رعایت موازین شرعی اقدام کنید و به حرف مردم توجه نکنید. نتیجه معامله: معامله ی خوبی است با رعایت موازین شرعی اقدام کنید تا به حرام آلوده نشوید. ...

ادامه مطلب »