حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 96

غزل شماره 96

فال حافظ

درد ما را نیست درمان الغیاث

هجر ما را نیست پایان الغیاث

دین و دل بردند و قصد جان کنند

الغیاث از جور خوبان الغیاث

در بهای بوسه‌ای جانی طلب

می‌کنند این دلستانان الغیاث

خون ما خوردند این کافردلان

ای مسلمانان چه درمان الغیاث

همچو حافظ روز و شب بی خویشتن

گشته‌ام سوزان و گریان الغیاث

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

صبر و طاقت خودتان را از دست داده اید فقط با گریه دل خویش را التیام می دهید. با نا امیدی کاری از پیش نخواهید برد تا رسیدن به وصال راهی نیست. ناراحت نباشید کرم و لطف خداوند شامل حالتان می شود. روزگار بر کام شما می شود.