غزل شماره 91

فال حافظ

ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت

جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

باور مکن که دست ز دامن بدارمت

محراب ابرویت بنما تا سحرگهی

دست دعا برآرم و در گردن آرمت

گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی

صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت

خواهم که پیش میرمت ای بی‌وفا طبیب

بیمار بازپرس که در انتظارمت

صد جوی آب بسته‌ام از دیده بر کنار

بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت

خونم بریخت وز غم عشقم خلاص داد

منت پذیر غمزه خنجر گذارمت

می‌گریم و مرادم از این سیل اشکبار

تخم محبت است که در دل بکارمت

بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل

در پای دم به دم گهر از دیده بارمت

حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضع توست

فی الجمله می‌کنی و فرو می‌گذارمت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ای دور شده از برابر دیدگانم، تو را به امان خدا می سپارم و اگر چه جانم را سوختی اما من از دل و جان تو را دوست دارم.

بیت 2: تا زمانی که جامه مرگ نپوشیده و زیر خاک نروم، باور نکن که دست از طلب تو بردارم.

بیت 3: اگر محراب ابروی خود را به من نشان دهی تا سحرگاهان دست به دعا برمیدارم و بر گردنت حمایل می کنم.

بیت 4: اگر باید به نزد هاروت بابلی بروم، می روم و صد شیوه سحر و نیرنگ می آموزم تا تو را به نزد خود آورم.

بیت 5: ای طبیب بی وفای دل، آرزو دارم که پیش مرگت شوم پس از این بیمار سراغی بگیر زیرا چشم به راه توام.

بیت 6: صد چشمه اشک از دیدگانم روان کرده ام به آرزوی اینکه دانه مهر و محبت در دلت بکارم.

بیت 7: من سپاسگزار خنجر ناز و غمزه یارم که بالاخره خون مرا ریخت و از غم عشق آسوده ام کرد.

بیت 8: من همیشه می گریم و مقصودم از این گریه چون سیل، کاشتن تخم محبت در دل تو است.

بیت 9: از لطف و بخشش خود مرا اجازه ای فرما تا از سوز دلم، لحظه به لحظه در پایت، اشک از دیده ببارم.

بیت 10: حافظ، باده نوشی و شاهد بازی و بی قیدی درخور و شایسته تو نیست با این همه تمامی این کارها را انجام می دهی و باز تو را به خود وامی گذارم.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ه شخصی دل‌بسته‌اید که از شما دور است. گرچه به شما جفا کرده است اما همچنان به او علاقه‌مندید و تا پای مرگ نیز به او وفادار خواهید بود. امید به وصل او دارید و در این راه به هر دستاویزی متصل شده‌اید. بااینکه در حق شما بی‌وفایی کرده اما همچنان او را مداوای تمام دردهایتان می‌دانید. فکر می‌کنید با محبت همه‌چیز حل خواهد شد. منتظر یک اشاره از سوی معشوق هستید تا شتابان به‌سوی او بشتابید. بهتر است صبر پیشه کنید و توسل کنید تا خداوند راه را برای شما هموار سازد و به مراد دل خود برسید. ان‌شاءالله