حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 9

غزل شماره 9

فال حافظ

رونق عهد شباب است دگر بستان را

می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را

ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی

خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش

خاکروب در میخانه کنم مژگان را

ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان

مضطرب حال مگردان من سرگردان را

ترسم این قوم که بر دردکشان می‌خندند

در سر کار خرابات کنند ایمان را

یار مردان خدا باش که در کشتی نوح

هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را

برو از خانه گردون به در و نان مطلب

کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را

هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است

گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را

ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد

وقت آن است که بدرود کنی زندان را

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

فالت بسیار خوب است به شما بشارت داده می شود که به زودی بنای نیکبختی و سعادتتان شروع به پیشرفت می گذارد و تمام گرفتاریها حل خواهد شد به شرطی که از یاد خدا و دعا وثنا غافل نشوی. دست از خوبی و مهربانی بر ندار که تنها همین حسن، شما را به درجات بالا می رساند. وضعی پیش می آید که شما ار نظر مادی و معنوی تغییر می کنید. و بار معنویاتتان بیشتر می شود.