غزل شماره 88

فال حافظ

شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر

کنایتیست که از روزگار هجران گفت

نشان یار سفرکرده از که پرسم باز

که هر چه گفت برید صبا پریشان گفت

فغان که آن مه نامهربان مهرگسل

به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت

من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب

که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت

غم کهن به می سالخورده دفع کنید

که تخم خوشدلی این است پیر دهقان گفت

گره به باد مزن گر چه بر مراد رود

که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت

به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو

تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت

مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل

قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت

که گفت حافظ از اندیشه تو آمد باز

من این نگفته‌ام آن کس که گفت بهتان گفت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: از پیر کنعان – يعقوب – کلامی دلنشین شنیده ام که می گفت: آنچه که جدایی از یار بر سر ما می آورد را نمی توان بیان کرد.

بیت 2: داستان هراس انگیز روز قیامت که واعظ شهر گفت، کنایه ناچیزی از روزگار جدایی است.

بیت 3: من، نشانی یار سفر کرده ام را دوباره از چه کسی بپرسم زیرا آنچه که نامه بر باد صبا گفت، تماما سخنانی آشفته و پریشان بود.

بیت 4: افسوس که آن یار زیباروی نامهربان و مهر بریده من چه ساده و آسان، تصمیم به ترک همصحبتی با یاران خود را گرفت.

بیت 5: من در این غم، به مقام رضایت رسیده ام و بعد از این ستم رقیب را شکر میکنم زیرا که دلم به رنج تو خو گرفته و از درمان صرف نظر کرده است.

بیت 6: کشاورز کهنسال گفت که تخم خوشدلی این است که غم قدیمی و کهنه خود را با خوردن شراب کهنه، فراموش کنید.

بیت 7: آرزوهای بیهوده در دل مپرور اگر چه روزگار به ظاهر بر وفق مراد باشد، زیرا که این سخن را باد چون ضرب المثلی به حضرت سلیمان گفت:

بیت 8: به فرصتی که آسمان در اختیارت میدهد فریفته مشو، چه کسی به تو خبر داده که این پیر فلک، از افسون و نیرنگ دست برداشته است؟

بیت 9: از چون و چرا سخن مگو زیرا که بنده نیکبخت کسی است که هر آنچه را که خداوند به او گفت، قبول کرد.

بیت 10: چه کسی گفته است که حافظ از اندیشه عشق تو رویگردان شده؟ من که این را نگفته ام و حتما آن کسی که گفته بر من دروغ بسته است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

روزگار فراق برای شما بسیار گران و غمبار تمام‌شده است، به‌طوری‌که آن را از آتش جهنم دردناک‌تر می‌دانید. در جستجوی یار خود به هر دری زده‌اید اما خبری نیافته‌اید. برای درمان دل خود بهتر است او را رهاسازید چراکه در این راه همه‌چیز خود را بیهوده بر باد خواهید داد. تا فرصت هست، مسیر زندگی خود را تغییر دهید و بدون چانه‌زنی حرف گوش دهید؛ تا دیر نشده کاری کنید وگرنه به دام بلا دچار خواهید شد.