غزل شماره 86

فال حافظ

ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

کار چراغ خلوتیان باز درگرفت

آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت

وین پیر سالخورده جوانی ز سر گرفت

آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت

وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت

زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب

گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت

بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود

عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت

هر سروقد که بر مه و خور حسن می‌فروخت

چون تو درآمدی پی کاری دگر گرفت

زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست

کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت

حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت

تعویذ کرد شعر تو را و به زر گرفت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ساقی بیا زیرا که معشوق پرده از چهره انداخت و چراغ محفل خلوت نشینان را روشن کرد.

بیت 2: آن چهره فروزان دوباره افروخته تر شد و پیر کهنسال دوباره جوانی را از سر گرفت.

بیت 3: عشق چنان کرشمه و ناز کرد که فتوی دهنده نیز گمراه شد و دوست چنان لطفی نمود که دشمن از ما پرهیز کرد.

بیت 4: امان از آن کلام شیرین فسونکارت که گویی دهان چون پسته تو، کلام را با شکر آمیخت.

بیت 5: آن بار اندوهی که خاطر ما را افسرده کرده بود، خداوند عیسی دمی فرستاد و آن بار غم را از دل ما برداشت. 

بیت 6: هر بلندبالایی که غرور زیبایی به ماه و خورشید می فروخت هنگامی که تو آمدی، خجل شد و دنبال کار دیگری رفت.

بیت 7: از قصه عشق، در هفت گنبد آسمان صدا پیچیده است اما کوته نظر نادان این قصه و سخن را ناچیز دانست.

بیت 8: حافظ تو این سخن سرایی را از چه کسی آموخته ای که از اقبال بلند تو، سخنت را چون دعایی در میان انگشتر طلا قرار داد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

به لطف خدا بعد با شما یار شده اما رقیبان زیادی دارید. کسانی که حتی فکرش را هم نمی‌کردید به رقابت با شما می‌پردازند. نگران نباشید کمک خداوند همراه شماست و شما را تنها نخواهد گذاشت. به همین علت تلاش شما نتیجه خواهد داد و به مطلوب خواهید رسید. در این راه سختی زیادی به چشم می‌خورد اما با یک اراده‌ی خداوند تمام آن‌ها به‌آسانی تبدیل خواهد شد. هرگز به این فکر نکنید که تنها افراد دارای ثروت خوشبخت‌اند، این فکری اشتباه است. به خداوند توکل کنید تا تمام اموراتتان اصلاح شود. ان‌شاءالله