غزل شماره 84

فال حافظ

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت

درده قدح که موسم ناموس و نام رفت

وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم

عمری که بی حضور صراحی و جام رفت

مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی

در عرصه خیال که آمد کدام رفت

بر بوی آن که جرعه جامت به ما رسد

در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت

دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید

تا بویی از نسیم می‌اش در مشام رفت

زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه

رند از ره نیاز به دارالسلام رفت

نقد دلی که بود مرا صرف باده شد

قلب سیاه بود از آن در حرام رفت

در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود

می ده که عمر در سر سودای خام رفت

دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت

گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ساقی، ساغری شراب بیاور که ماه رمضان رفت و قدح شراب بده که زمان شهرت و آوازه ریاکاران گذشت.

بیت 2: عمر عزیزمان سپری شد بیا عمری را که بی وجود مینا و می گذشت تلافی کنیم (شراب بنوشیم).

بیت 3: مرا آنچنان مست کن که از مستی ندانم که در عالم خیال، چه کسی آمد و چه کسی رفت.

بیت 4: در آرزوی آنکه یک جرعه از جام محبت تو به ما رسد در سکوی میخانه، هر صبح و شام برای سلامتی ات دعا میکنم.

بیت 5: دل من مرده بود اما همین که بویی از نسیم باده اش به مشام رفت، زندگی دوباره یافتم.

بیت 6: زاهد ریایی به سبب غرورش، راه زندگی را به سلامت طی نکرد اما قلندر وارسته به سبب نیاز واقعی اش به بهشت جاودان رفت.

بیت 7: آن نقدینه دلی که داشتم صرف خریدن شراب بود، این نقد، ناخالص و تقلبی بود به همین سبب در کار حرام صرف شد.

بیت 8: تا کی می توان همچون عود در گرمای توبه سوخت. پس می بده زیرا که عمر ما در این اندیشه ناپخته به باطل گذشت.

بیت 9: دیگر به حافظ پند مده زیرا که گمگشته ای که باده خالص معرفت نوشیده باشد، دیگر به راه اصلی دست نخواهد یافت.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

بعد از مدتی رنج و سختی، فرصت خوبی برای شما پیش‌آمده است. زمان خوشی را می‌گذرانید. در استفاده‌ی نیکو از آن بکوشید. از غرور و تکبر دوری‌کنید و اندیشه‌های بی‌نتیجه و افکار بیهوده را از خود دور کنید. به خداوند تکیه کنید تا در مسیر درست قرار گیرید. ان‌شاءالله