حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 82

غزل شماره 82

فال حافظ

آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت

آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت

تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین

کس واقف ما نیست که از دیده چه‌ها رفت

بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش

آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم

سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت

از پای فتادیم چو آمد غم هجران

در درد بمردیم چو از دست دوا رفت

دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت

عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت

احرام چه بندیم چو آن قبله نه این جاست

در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت

دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید

هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت

ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه

زان پیش که گویند که از دار فنا رفت

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

از آنچه که قسمتتان شده ننالید و گله نکنید شما هم خریدار دارید دعای سحر گاهی تان مستجاب و نیازهایتان برآورده می شود. همیشه به چیزهای خوب فکر کن تا به سمت زندگیت جذب بشه. توبه کن و به خدا وصل شو تا حال دلت خوب بشه و به همه هدفت برسی.