غزل شماره 80

فال حافظ

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست

همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

سر تسلیم من و خشت در میکده‌ها

مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت

ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل

تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس

پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

حافظا روز اجل گر به کف آری جامی

یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ای پارسای نیک نهاد، بر وارستگان عیب مگیر زیرا گناه هیچ کس را برای تو نخواهند نوشت.

بیت 2: من اگر نیک و خوبم یا بدنهاد و ناپاک، تو برو به اعمال خود برس زیرا که هر کس در پایان همان چیزی را درو میکند که کاشته است.

بیت 3: همه چه هشیار و آگاه باشند و چه ناهشیار و مست، خواهان محبوب یکتا هستند پس با این حساب همه جا چه مسجد چه کنشت(1)، خانه عشق و سرای محبت است.

(1): کنشت: معبد يهود

بیت 4: من سر تسلیم خود را بر خشت در میکده ها فرود می آورم، اگر مدعی این سخن مرا درک نکند، بدان که مغزش با خشت یکی است.

بیت 5: مرا از لطف دیرینه خداوند ناامید مکن زیرا تو میدانی که در پشت پرده چه کسی نیکوکار است و چه کسی بدکار.

بیت 6: تنها من نیستم که از پردۂ عصمت بیرون افتادم بلکه پدرم (حضرت آدم ع) نیز بهشت را ترک کرد و از دست داد.

بیت 7: حافظ اگر هنگام مرگ هم ساغری باده معرفت به دست آری و بنوشی تو را یکسره از میخانهٔ دنیا به بهشت خواهند برد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

از عیب‌جویی و بهانه‌گیری دست‌بردارید که با این کارتان باعث رنجش دوستان گشته‌اید. بهتر است به اعمال خودتان دقت کنید و خود را اصلاح کنید. با توجه به‌ظاهر افراد نمی‌توان پی به باطن آن‌ها برد پس بیهوده دیگران را قضاوت نکنید. به لطف خداوند امیدوار باشید و بدانید همه‌چیز را خواهد بخشید پس به کردار بندگان خرده مگیرید. باطن خیلی چیزها خوب است که ظاهر بدی دارند و برعکس. سعی کنید دست بندگان را بگیری و دل آن‌ها را به دست آورید تا آخرت خوبی داشته باشید. ان‌شاءالله