حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 8

غزل شماره 8

فال حافظ

ساقیا برخیز و درده جام را

خاک بر سر کن غم ایام را

ساغر می بر کفم نه تا ز بر

برکشم این دلق ازرق فام را

گر چه بدنامیست نزد عاقلان

ما نمی‌خواهیم ننگ و نام را

باده درده چند از این باد غرور

خاک بر سر نفس نافرجام را

دود آه سینهٔ نالان من

سوخت این افسردگان خام را

محرم راز دل شیدای خود

کس نمی‌بینم ز خاص و عام را

با دلارامی مرا خاطر خوش است

کز دلم یک باره برد آرام را

ننگرد دیگر به سرو اندر چمن

هر که دید آن سرو سیم اندام را

صبر کن حافظ به سختی روز و شب

عاقبت روزی بیابی کام را

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

دل پاک و مهربانی دارید ولی همیشه از دیگران کلک و حقه بازی دیده اید. دستتان نمک ندارد و به هر که خوبی می کنید بدی می بینید. نتیجه ی صبوری و درایت خودتان را به زودی خواهید دید. زمینه را برای رسیدن به مقصود خودتان فراهم آورید. در آینده از رقیبان سر سخت خود که موجب نگرانی و پریشانی شما شده اند رهایی می یابی و کارهایت روال عالی خود را پیدا خواهد کرد. توکل به خداوند داشته باش.