غزل شماره 75

فال حافظ

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست

از لبت شیر روان بود که من می‌گفتم

این شکر گرد نمکدان تو بی چیزی نیست

جان درازی تو بادا که یقین می‌دانم

در کمان ناوک مژگان تو بی چیزی نیست

مبتلایی به غم محنت و اندوه فراق

ای دل این ناله و افغان تو بی چیزی نیست

دوش باد از سر کویش به گلستان بگذشت

ای گل این چاک گریبان تو بی چیزی نیست

درد عشق ار چه دل از خلق نهان می‌دارد

حافظ این دیده گریان تو بی چیزی نیست

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: خماری آن چشمان فتنه انگیز تو و پیچ و تاب آن گیسوی پریشان تو بی دلیل نیست.

بیت 2: هنوز بسیار خردسال بودی که من میگفتم این لب شکرین دور دهان نمکین تو بی دلیل نیست.

بیت 3: عمرت طولانی باد زیرا که به درستی می دانم که تیر مژگان تو در کمان ابرو، بی هدف نخواهد بود.

بیت 4: ای دل تو به اندوه دوری و غم جدایی مبتلا هستی پس ناله و زاری تو بی دلیل نیست.

بیت 5: دیشب، نسیم از کوی یار به گلزار وزید، ای گل این چاک گریبان تو بی سبب نیست (و علت آن همین نسیم است).

بیت 6: اگر چه دل، درد عشق خود را از دیگران پنهان می سازد اما حافظ، این چشمان گریان تو، بی سبب نیست و رازت را فاش می کند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

خبری به شما رسیده که مطمئناً بی‌سبب نیست. مزد رنج‌هایی را که کشیده‌اید دریافت خواهید کرد. به مهرورزی و شیرین‌سخنی شهرت دارید که همه از دل پاکتان است. برای هدفی که دارید حاضرید جان خویش را فدا کنید. از دوری عزیزی رنج می‌برید اما بشارت باد که ایام وصال نیز نزدیک است. درست است که راز خود را به کسی نگفته‌اید اما ظاهر شما باطن شما را فاش می‌کند و دوستان آشنایان از حالتان خبردارند. به خدا توکل کنید که همه‌چیز درست خواهد شد. ان‌شاءالله