غزل شماره 72

فال حافظ

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

ما را ز منع عقل مترسان و می بیار

کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست

از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشد

جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست

او را به چشم پاک توان دید چون هلال

هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست

فرصت شمر طریقه رندی که این نشان

چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست

نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو

حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: راه عشق، راهی است که هیچ پایانی ندارد و در این راه عاشقان، جز آنکه از جان بگذرند، چاره ای ندارند.

بیت 2: آن لحظه که دل به عشق بسپاری، لحظه ای خوش است و این را بدان که در کار خیر، نیازی به استخاره نیست.

بیت 3: ما را از نهی خرد مترسان و شراب بیاور زیرا شحنه عقل در سرزمین دل ما، اصلا کارهای نیست.

بیت 4: از چشم مست خود بپرس که چه کسی ما را می کشد. ای عزیز من، قتل من گناه بخت و اقبالم نیست.

بیت 5: او را تنها می توان چون هلالی باریک، با چشم پاک دید زیرا هر چشمی شایستگی دیدار آن محبوب چون ماه را ندارد.

بیت 6: شیوه رندی و وارستگی را غنیمت بدان زیرا که طریق آن چون راه رسیدن به گنج، برای همه کس آشکار نیست.

بیت 7: گریه حافظ به هیچ وجه بر تو اثر نکرد، از آن دل تو در تعجبم که در سختی کمتر از سنگ خارا نیست.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

راهی در پیش‌گرفته‌اید که توان بازگشت از آن را ندارید و بسیار پرفرازونشیب است. قصد انجام کاری را دارید که خیر است و نیاز به تعلل و دست‌دست کردن ندارد. از خود بیخود و مغرور نشوید که دچار بلا و مصیبت خواهید شد. با یکرویی و یکدلی جلو بروید تا به مقصد خویش برسید. فرصتی پیش خواهد آمد که بهتر است از آن استفاده کنید چون همیشه این فرصت به دست نخواهد آمد. با گریه و راز و نیاز دلتان را نرم کنید و نگران نباشید که مورد رحمت حق‌تعالی قرار خواهید گرفت. ان‌شاءالله