حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 7

غزل شماره 7

فال حافظ

صوفی بیا که آینه صافیست جام را

تا بنگری صفای می لعل فام را

راز درون پرده ز رندان مست پرس

کاین حال نیست زاهد عالی مقام را

عنقا شکار کس نشود دام بازچین

کان جا همیشه باد به دست است دام را

در بزم دور یک دو قدح درکش و برو

یعنی طمع مدار وصال دوام را

ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش

پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را

در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند

آدم بهشت روضه دارالسلام را

ما را بر آستان تو بس حق خدمت است

ای خواجه بازبین به ترحم غلام را

حافظ مرید جام می است ای صبا برو

وز بنده بندگی برسان شیخ جام را

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

از عشق و آرمان مقدسی که داری بر ندار و هرگز نا امید مشو. تو عاشقی و نیروی عشق کمکت می کند تا بر مشکلاتت پیروز بشوی. شاد باش و رخت سیاه را از تنت بدرآر. رازی در دل داری که می ترسی بر ملا شود رازت را برای کسی مگو حتی اگر نزدیکترین کس تو باشد مطمئن باش کارهایت روبراه می شود و به آرزویت میرسی.