حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 61

غزل شماره 61

فال حافظ

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست

به جان او که به شکرانه جان برافشانم

اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست

و گر چنان که در آن حضرتت نباشد بار

برای دیده بیاور غباری از در دوست

من گدا و تمنای وصل او هیهات

مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست

دل صنوبریم همچو بید لرزان است

ز حسرت قد و بالای چون صنوبر دوست

اگر چه دوست به چیزی نمی‌خرد ما را

به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد

چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

تصمیم شما باعث سربلندی تان و نیز مایه ی افتخار برای همگان خواهد شد. دنیای مادی و معنوی تان تضمین می شود. شما جز خدمت به خلق به چیز دیگری فکر نمی کنید. دل پاک و مهربانی دارید ولی همیشه از دیگران کلک و حقه بازی دیده اید. غم به دلت راه مده روزگار خوبی در پیش داری. عاقبت موفقیت با شماست.