حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 56

غزل شماره 56

فال حافظ

دل سراپرده محبت اوست

دیده آیینه دار طلعت اوست

من که سر درنیاورم به دو کون

گردنم زیر بار منت اوست

تو و طوبی و ما و قامت یار

فکر هر کس به قدر همت اوست

گر من آلوده دامنم چه عجب

همه عالم گواه عصمت اوست

من که باشم در آن حرم که صبا

پرده دار حریم حرمت اوست

بی خیالش مباد منظر چشم

زان که این گوشه جای خلوت اوست

هر گل نو که شد چمن آرای

ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست

دور مجنون گذشت و نوبت ماست

هر کسی پنج روز نوبت اوست

ملکت عاشقی و گنج طرب

هر چه دارم ز یمن همت اوست

من و دل گر فدا شدیم چه باک

غرض اندر میان سلامت اوست

فقر ظاهر مبین که حافظ را

سینه گنجینه محبت اوست

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، مورد حمایت و لطف کسی قرار گرفته ای که او همیشه دعا گوی توست.به دلیل خوبی هایی که داری نامت بر سر زبان هاست و این باعث شده که رقیبان و حسودان تو را از راه درست منحرف سازند. اما برای رسیدن به موفقیت های بیشتر باید تلاش های بیشتری کنی چرا که به همان اندازه که کوشش کنی نتیجه می گیری؛ پس به جای دست روی دست گذاشتن توبه کن و با توکل به ائمه و تلاش و پشتکار کاری را که در آن موفقیت تو حتمی است را انجام بده. ان شالله.