حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 453

غزل شماره 453

فال حافظ

ای که دایم به خویش مغروری

گر تو را عشق نیست معذوری

گرد دیوانگان عشق مگرد

که به عقل عقیله مشهوری

مستی عشق نیست در سر تو

رو که تو مست آب انگوری

روی زرد است و آه دردآلود

عاشقان را دوای رنجوری

بگذر از نام و ننگ خود حافظ

ساغر می‌طلب که مخموری

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…