غزل شماره 287

فال حافظ

ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش

دلم از عشوه شیرین شکرخای تو خوش

همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف

همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش

شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح

چشم و ابروی تو زیبا قد و بالای تو خوش

هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار

هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش

در ره عشق که از سیل بلا نیست گذار

کرده‌ام خاطر خود را به تمنای تو خوش

شکر چشم تو چه گویم که بدان بیماری

می‌کند درد مرا از رخ زیبای تو خوش

در بیابان طلب گر چه ز هر سو خطریست

می‌رود حافظ بی‌دل به تولای تو خوش

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:  ای محبوبی که سراپایت مطبوع و دلپذیر و اندامت خوش نماست، دلم به غمزه لب شیرین و شیرین گفتار تو خوش است. 

بیت 2: وجود تو چون گلبرگی، با طراوت، لطیف و خواستنی است و قد و بالای تو چون سرو بهشتی، زیباست. 

بیت 3:  ناز و غمزه تر شیرین است و خط عذار و خال چهره ات نمکین، چشم و ابروی تو زیباست و قد و بالایت خوش و مطبوع.

بیت 4: هم باغ خیال من از وجود تو، پر نقش و نگار است و هم مشام دلم از گیسوان سمن بوی تو خوش. 

بیت 5: در وادی عشق که چاره ای از سیل بلا و خطر وجود ندارد من خاطر خود را به خواهش وصال تو خوش کرده ام.

بیت 6: چگونه سپاسگزار چشمان تو باشم زیرا با آنکه خود بیمار است . خمار و افتاده . اما درد عشق مرا به واسطه چهره زیبایت درمان می کند. 

بیت 7:  گرچه در بیابان طلب و آرزوی تو، از هر سو، خطری وجود دارد اما حافظ عاشق و دلداده به دوستی تو دل خوش کرده است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…