غزل شماره 275

فال حافظ

صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش

وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش

طامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه

تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش

زهد گران که شاهد و ساقی نمی‌خرند

در حلقه چمن به نسیم بهار بخش

راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان

خون مرا به چاه زنخدان یار بخش

یا رب به وقت گل گنه بنده عفو کن

وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش

ای آن که ره به مشرب مقصود برده‌ای

زین بحر قطره‌ای به من خاکسار بخش

شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید

ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش

ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح

گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ای صوفی، گلی بچین و این خرقه پاره پاره ات را به خار بده و این زهد متعصبانه خود را به باده نوشین و گوارا بخش. 

بیت 2: سخنان گزاف و لاف و خوپسندانه را برای شنیدن نغمه چنگ کنار بگذار و تسبیح و ردای قاضی را به شراب و ساغر بده. ٣

بیت 3:  زهد بسیار متعصبانه را که زیبارویان و ساقیان به چیزی نمیخرند، در مجمع چمن، به باد بهاری بده.

بیت 4: باده سرخفام، رهزن دلم شد، ای سرور عاشقان، خون مرا به چاه زنخدان یار ببخش و مرا بکش. 

بیت 5: یارب، در فصل گرما از گناه بنده ات که می نوشی است در گذر و او را ببخش و این داوری را به سرو روئیده بر کنار جویبار ببخش.

بیت 6: ای کسی که به سرچشمه و آبشخور مراد و آرزو رسیده ای از این دریا، قطره ای نیز به من خاکسار عطا کن. 

بیت 7: به شکرانه آنکه چشم تو بر روی بتان زیبارو نیفتاد و عاشق نشدی، ما را به بخشایش و مهربانی خداوند ببخش. 

بیت 8: ای ساقی، هنگامی که شاه، شراب صبحگاهی را بنوشد بگو که به حافظ شب زنده دار، ساغری زرین عطا کند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…