غزل شماره 258

فال حافظ

هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز

ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز

روندگان طریقت ره بلا سپرند

رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز

غم حبیب نهان به ز گفت و گوی رقیب

که نیست سینه ارباب کینه محرم راز

اگر چه حسن تو از عشق غیر مستغنیست

من آن نیم که از این عشقبازی آیم باز

چه گویمت که ز سوز درون چه می‌بینم

ز اشک پرس حکایت که من نیم غماز

چه فتنه بود که مشاطه قضا انگیخت

که کرد نرگس مستش سیه به سرمه ناز

بدین سپاس که مجلس منور است به دوست

گرت چو شمع جفایی رسد بسوز و بساز

غرض کرشمه حسن است ور نه حاجت نیست

جمال دولت محمود را به زلف ایاز

غزل سرایی ناهید صرفه‌ای نبرد

در آن مقام که حافظ برآورد آواز

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:  هزاران شکر که تو را به مراد و کام خود بافتم و اینکه از روی درستی و پاکدلی با دلم موافق و دمساز شده ای.

بیت 2:  سالکان راه طریقت و معرفت راهی پر محبت و بلا را طی می کنند، همراه عشق چه غمی از سختیها و نشیب و فراز راه دارد؟

بیت 3: بهتر است از غم عشق محبوب با رقیب سخنی نگفت زیرا که سینه کینه جویان، محرم راز عشق نیست. 

بیت 4: اگر چه زیبایی تو از مهر و محبت دیگران بی نیاز است اما من کسی نیستم که از مسیر عشق ورزیدن، بازگردم.

بیت 5: چه بگویم به تو که از آتش درونم چه رنجی می بینم، تو حکایت و قصه مرا از اشکم بپرس زیرا که من سخن چین نیستم و راز درونم را بازگو نمیکنم.

بیت 6: چه آشوبی بود که آرایشگر تقدیر برانگیخت، زیرا چشمان مست یار را با سرمه دلبری، سیاه کرد. 

بیت 7: به شکرانه این که محفل بواسطه حضور دوست روشن و نورانی است، اگر بر تو جفایی رسد، چون شمع بسوز و بساز.

بیت 8: غرض اصلی، غمزه و کرشمه زیبایی است وگرنه چهرۀ اقبال محمود، نیازی به زلف ایاز ندارد. 

بیت 9: غزلسرایی و خنیاگری ناهید، هیچ فایده ای نمی برد آنجا که حافظ غزل و ترانه می خواند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…