حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 24

غزل شماره 24

فال حافظ

مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست

می بده تا دهمت آگهی از سر قضا

که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست

کمر کوه کم است از کمر مور این جا

ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست

به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد

زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست

جان فدای دهنش باد که در باغ نظر

چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست

حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد

یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

به زودی شادیها و لذات زندگی نصیب شما می شود. دل به دریا بزن، اگر نیتی داری و کاری می خواهی انجام دهی قدم پیش بگذار و بدان که موفق می شوی. سر تو بر هیچ کس پوشیده نیست. موانع زاد و سختی پیش پایت هست که برای رسیدن به معشوق به راحتی از تمام آنها می گذری. از خستگی شکایت نکن. مرد باش. اگر ضعیف باشی در اول راه جا مانده و اثری از عشق و معشوق نمی یابی.  راهی که در پیش گرفته ای کاملا درست و حساب شده می باشد. ان شاءالله موفق می شوید.