حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 23

غزل شماره 23

فال حافظ

خیال روی تو در هر طریق همره ماست

نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

به رغم مدعیانی که منع عشق کنند

جمال چهره تو حجت موجه ماست

ببین که سیب زنخدان تو چه می‌گوید

هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد

گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

به حاجب در خلوت سرای خاص بگو

فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست

به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است

همیشه در نظر خاطر مرفه ماست

اگر به سالی حافظ دری زند بگشای

که سال‌هاست که مشتاق روی چون مه ماست

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

مشکلات تو با حق و درایت حل می شود. هرگز خود را شکست خورده ندان. اگر کاری را که فکر می کنی درست است انجامش بده و به حرف دیگران و ملامت دوستان گوش نده. با جدیت گره کارت را باز کن. برای رسیدن به موفقیت راه درازی در پیش نداری به تلاش خودت برای بهتر زیستن ادامه بده آینده ات روشن است.