غزل شماره 219

فال حافظ

کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود

بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود

بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ

ببوس غبغب ساقی به نغمه نی و عود

به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ

که همچو روز بقا هفته‌ای بود معدود

شد از خروج ریاحین چو آسمان روشن

زمین به اختر میمون و طالع مسعود

ز دست شاهد نازک عذار عیسی دم

شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود

جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل

ولی چه سود که در وی نه ممکن است خلود

چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار

سحر که مرغ درآید به نغمه داوود

به باغ تازه کن آیین دین زردشتی

کنون که لاله برافروخت آتش نمرود

بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد

وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود

بود که مجلس حافظ به یمن تربیتش

هر آنچه می‌طلبد جمله باشدش موجود

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:  اکنون که گل سرخ از نیستی به هستی در آمده و به چمنزار آمد، بنفشه در پیش پای او، سر به سجده نهاد.

بیت 2: همراه با ناله دف و چنگ، شراب صبحگاهی بنوش و با نغمه نی و عود، طوق گلوی سانی را ببوس.

بیت 3:  در روزگار گل، بی شراب و معشوق زیبارو و چنگ منشین زیرا که عمر گل چون عمر آدمی، چند هفته ای بیش نیست.

بیت 4: از مساعدت بخت و طالع سعد، با رستن گلها و گیاهان خوشبو، زمین چون آسمان نورانی شد.

بیت 5: از دست معشوق لطیف چهره که نفس جانبخش عيسوی دارد، شراب بگیر و بنوش و داستان عاد و ثمود را به فراموشی بسپار

بیت 6: جهان هنگام رستن سوسن و گل سرخ چون بهشت شد اما چه فایده زیرا که نمی توان برای همیشه در آن ماند.

بیت 7: سحرگاه که مرغ نغمه خوان، نغمه داودی سر دهد، گل چون سلیمان بر دوش هوا سوار می شود. 

بیت 8:  تو نیز در باغ رسم و آئین زردشتی را برپادار، حال که لاله آتش نمرودی برافروخته است.

بیت 9: به یاد آصف زمانه، وزیر ملک سلیمان، عمادالدین محمود، شراب صبحگاهی بخواه. 

بیت 10:  امید است که مجلس بزم حافظ به برکت ادب پروری او، هر آنچه که می خواهد، به تمامی فراهم و موجود گردد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، عمر آدمی به سرعت می گذرد و روزی به خودت می آیی که متوجه می شوی دیگر فرصتی برایت باقی نمانده است. قدر عمر خویش را بدان و غم گذشته را مخور. به فکر آینده خویش باش و وقتت را بیهوده تلف نکن. دوران غم نیز چون خوشی ها به سرعت می گذرد. از کسی خبری خوب به تو می رسد که از آن خبر شاد می شوی پس شکر گذار خداوند باش تا نعمت های بیشتری به تو برسد. ان شالله.