غزل شماره 213

فال حافظ

گوهر مخزن اسرار همان است که بود

حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود

عاشقان زمره ارباب امانت باشند

لاجرم چشم گهربار همان است که بود

از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح

بوی زلف تو همان مونس جان است که بود

طالب لعل و گهر نیست وگرنه خورشید

همچنان در عمل معدن و کان است که بود

کشته غمزه خود را به زیارت دریاب

زان که بیچاره همان دل‌نگران است که بود

رنگ خون دل ما را که نهان می‌داری

همچنان در لب لعل تو عیان است که بود

زلف هندوی تو گفتم که دگر ره نزند

سال‌ها رفت و بدان سیرت و سان است که بود

حافظا بازنما قصه خونابه چشم

که بر این چشمه همان آب روان است که بود

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، اجازه نده که گذر زمان باعث شود ذات خوب خود را فراموش کنی پس همچنان به خوب بودن و خوبی کردن خود ادامه بده و پاداش آن را تنها از خداوند بخواه. اسرار خود را در دل حفظ کن و اجازه نده کسی از آن ها با خبر شود. به دنبال چیز با ارزشی هستی که بدست آوردن هم ارزش مادی و هم ارزش معنوی برایت خواهد داشت. نگران نباش چرا که نیت شما همچون آب روانی در حال رسیدن به مقصود است. ان شالله.