غزل شماره 206

فال حافظ

پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود

مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود

یاد باد آن صحبت شب‌ها که با نوشین لبان

بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود

پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد

دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

حسن مه رویان مجلس گر چه دل می‌برد و دین

بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود

بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد

گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود

رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار

دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود

در شب قدر ار صبوحی کرده‌ام عیبم مکن

سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد

دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: پیش ازین، تو بیشتر از این در فکر عاشقان خود بودی و عشق و محبت تو با ما، از کران تا کران جهان مشهور بود.

بیت 2: یاد باد آن هم صحبتی‌های شبها که با شیرین لبان از راز عشق و یاد جمع عاشقان می کردیم. 

بیت 3: پیش از آنکه این آسمان سبز و گنبد لاجوردی را برافرازند، نظرگاه دیده من فقط به کمان و طاق ابروی یارم بود.

بیت 4: از آغاز صبح ازل تا آخر شام ابد، عشق و مهربانی ما بر یک عهد و یک پیمان استوار بود.

بیت 5: اگر سایه معشوق بر سر عاشق افتد شگفت نیست زیرا که ما به او نیازمند بودیم و او نسبت به ما اشتیاق داشت.

بیت 6: گرچه زیبایی ماهرویان محفل، دل و دین ما را می ربود اما گفتگوی ما درباره لطافت طبع و حسن اخلاق و رفتار آنان بود.

بیت 7: گدایی مفلس آنگاه که مرا بر درگاه شاهی دید به طعنه، سخن مؤثری به من گفت و آن این بود: بر سر هر سفره ای که نشستم، روزی دهنده خدا بود.

بیت 8: اگر رشته تسبیح پاره شد، عذر مرا بپذیر زیرا که دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود و متوجه نشدم.

بیت 9: اگر در شب قدر، باده سحرگاهی نوشیده ام بر من خرده مگیر زیرا یار بسیار سرخوش و مست به دیدارم آمد و جامی شراب بر تاقچه نهاده بود.

بیت 10: آنگاه که آدم در باغ بهشت میزیست، شعر حافظ زینت بخش برگهای نسرین و گل سرخ بود.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، گذشته ها گذشته است و بهتر است به جای غصه و ناراحتی برای آنچه که گذشته است، باخوش بینی به آینده فکر کنی و آینده ات را بسازی. همه سعی خویش را بکار ببند تا به عهد و قول هایی که داده ای عمل کنی، هرچند که ممکن است نتوانی به عهد هایت پایبند باشی! به دنبال کسب روزی از راه حلال و درست باش تا مال و ثروت تو برکت کند و به دولت برسی. هرکجا در زندگیت کم آوردی و خسته شدی فراموش نکن خدایی هست که یاور قلب های شکسته است.