حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 206

غزل شماره 206

فال حافظ

پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود

مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود

یاد باد آن صحبت شب‌ها که با نوشین لبان

بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود

پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد

دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

حسن مه رویان مجلس گر چه دل می‌برد و دین

بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود

بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد

گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود

رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار

دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود

در شب قدر ار صبوحی کرده‌ام عیبم مکن

سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد

دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، گذشته ها گذشته است و بهتر است به جای غصه و ناراحتی برای آنچه که گذشته است، باخوش بینی به آینده فکر کنی و آینده ات را بسازی. همه سعی خویش را بکار ببند تا به عهد و قول هایی که داده ای عمل کنی، هرچند که ممکن است نتوانی به عهد هایت پایبند باشی! به دنبال کسب روزی از راه حلال و درست باش تا مال و ثروت تو برکت کند و به دولت برسی. هرکجا در زندگیت کم آوردی و خسته شدی فراموش نکن خدایی هست که یاور قلب های شکسته است.