غزل شماره 205

فال حافظ

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود

سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است

بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه

که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو

راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود

ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز

تا دگر خون که از دیده روان خواهد بود

چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد

تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود

بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد

زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، از یکنواختی زندگیت خسته شدی و گمان می کنی همیشه همینطور خواهد بود. دل سردیتان نسبت به زندگی باعث شده ناامید شوی و از آینده بترسی. همچون گذشته به عقاید و عهدهای خود پایبند باش و اجازه نده هیچ چیز باعث شود ایمانت نسبت به خداوند کاسته شود. همت کن تا زندگیت را آن گونه که می خواهی تغییر دهی و هر آنچه را می خواهی کسب کنی. ان شالله.