غزل شماره 202

فال حافظ

بود آیا که در میکده‌ها بگشایند

گره از کار فروبسته ما بگشایند

اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند

دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

به صفای دل رندان صبوحی زدگان

بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند

نامه تعزیت دختر رز بنویسید

تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند

گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب

تا حریفان همه خون از مژه‌ها بگشایند

در میخانه ببستند خدایا مپسند

که در خانه تزویر و ریا بگشایند

حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا

که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: آیا میشود که در میخانه ها را باز کرده و از کار بسته ما نیز، گرهی باز کنند؟

بیت 2: دل استوار دار که اگر بخاطر رضای دل زاهد خودپرست در میکده را بستند بخاطر رضای خدا خواهند گشود.

بیت 3: به سبب پاکی دل وارستگان شراب نوشیده، درهای بسته بسیاری را با کلید نیاز و دعا باز خواهند کرد.

بیت 4: مرثیه نامه دختر تاک (شراب) را بنویسید و بخوانید تا باده خوران همگی از اندوه او، گیسوی خود را پریشان سازند.

بیت 5: تارهای چنگ را در عزای شراب خالص پاره کنید تا همه هم صحبتان، از مژگان، خون فروریزند.

بیت 6: خدایا راضی مباش که در حالی که در میخانه ها را بسته اند، در خانه ریاکاری و دورویی را بگشایند.

بیت 7: حافظ فردا خواهی دید که از زیر خرقه زاهدانه تو چگونه بانهر و غلبه، کمربند کفر را باز خواهند کرد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، قصد داری اوضاع فعلی زندگی خویش را تغییر دهی و این کار ممکن نمی شود مگر با تلاش و پشتکار خودت. اعتماد به نفس خود را بالا ببر تا با مشکلات زندگی بدون ترس رو به رو شوی و بتوانی از پس آن ها بر بیایی. خداوند تنها یار توست که تو را به هر چه میخواهی می رساند پس به او بیش تر توجه کن. در های رحمت به سویت باز خواهند شد و نامه ای به دست تو می رسد که این عین مراد توست. ان شالله.