غزل شماره 202

فال حافظ

بود آیا که در میکده‌ها بگشایند

گره از کار فروبسته ما بگشایند

اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند

دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

به صفای دل رندان صبوحی زدگان

بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند

نامه تعزیت دختر رز بنویسید

تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند

گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب

تا حریفان همه خون از مژه‌ها بگشایند

در میخانه ببستند خدایا مپسند

که در خانه تزویر و ریا بگشایند

حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا

که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، قصد داری اوضاع فعلی زندگی خویش را تغییر دهی و این کار ممکن نمی شود مگر با تلاش و پشتکار خودت. اعتماد به نفس خود را بالا ببر تا با مشکلات زندگی بدون ترس رو به رو شوی و بتوانی از پس آن ها بر بیایی. خداوند تنها یار توست که تو را به هر چه میخواهی می رساند پس به او بیش تر توجه کن. در های رحمت به سویت باز خواهند شد و نامه ای به دست تو می رسد که این عین مراد توست. ان شالله.