حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 2

غزل شماره 2

فال حافظ

صلاح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را

سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد

چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

چو کحل بینش ما خاک آستان شماست

کجا رویم بفرما از این جناب کجا

مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است

کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا

بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال

خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست

قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

مواظب باش دل به دنیا نبندی که دنیا محل گذر است. اسرار خویش را حفظ کن و هیچ نشانه ای از این اسرار را به کسی نگو. در جستجو چیز با ارزشی هستی که هم ارزش معنوی و هم مادی دارد. گاهی آنقدر نگران می شوی که رشته ی کار از دستت خارج می شود. اگر مشکلی دارید برطرف می شود شما باید بیشتر فعالیت کنید به دانش و آگاهی خود اضافه کنید تا موفق شوید. واقع بین تر باشید. نیتی که در دل دارید فقط با تلاش امکان پذیر می باشد ولاغیر.