حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 199

غزل شماره 199

فال حافظ

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند

گوییا باور نمی‌دارند روز داوری

کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان

کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند

ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان

می‌دهند آبی که دل‌ها را توانگر می‌کنند

حسن بی‌پایان او چندان که عاشق می‌کشد

زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می‌کنند

بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی

کاندر آن جا طینت آدم مخمر می‌کنند

صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت

قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می‌کنند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، هیچکس جز خداوند خوب مطلق و بی عیب نیست؛ تو نیز مشکلی داری که هر بار به جای رفع آن کاری می کنی که باعث می شود مشکلت بزرگتر شود. بهتر است برای حل مشکلت از دروغ و دغل بازی پرهیز کنی و با عقل و درایت برای حل آن به دنبال راه حل مناسبی باشی. دلت را با یاد و ذکر خداوند قوی و آرام کن. خوبی های تو بسیار است اما آن ها را در ظاهر بد خویش پنهان کرده ای و این باعث شده تا دوستانت را از دست بدهی.