حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 198

غزل شماره 198

فال حافظ

گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند

گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند

گفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت

گفتا در این معامله کمتر زیان کنند

گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه

گفت این حکایتیست که با نکته دان کنند

گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین

گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنند

گفتم هوای میکده غم می‌برد ز دل

گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند

گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است

گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند

گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود

گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند

گفتم که خواجه کی به سر حجله می‌رود

گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند

گفتم دعای دولت او ورد حافظ است

گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، ارادۀ بسیار قوی داری که به هرآنچه که بخواهی می رسی پس یا علی بگو تا هر آنچه را که می خواهی بدست آوری. با خدا باش و قرآن خواندن را فراموش نکن تا راه موفقیت را گم نکنی و غم از دلت پاک شود. نسبت به فردی دلبستگی و وابستگی پیدا کرده ای که بهتر است به او اعتماد کنی و آینده و زندگیت را به دست او بسپاری. فراموش نکن فرد زیرک و باهوشی است که هیچ کار تو از او پنهان نمی ماند. از خداوند بخواهید تا او را قسمت شما گرداند که اینگونه شانس بزرگی نصیب تو می گردد و زندگیت تغییر پیدا می کند. ان شالله.