غزل شماره 198

فال حافظ

گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند

گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند

گفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت

گفتا در این معامله کمتر زیان کنند

گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه

گفت این حکایتیست که با نکته دان کنند

گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین

گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنند

گفتم هوای میکده غم می‌برد ز دل

گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند

گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است

گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند

گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود

گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند

گفتم که خواجه کی به سر حجله می‌رود

گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند

گفتم دعای دولت او ورد حافظ است

گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: به یار گفتم: چه زمانی دهان و لبت مرا کامران میکنند و او گفت؛ به چشم، هر چه تو بگویی، لب و دهانم همان کنند.

بیت 2: گفتم که لبت، از من درخواست خراج مصر را می کند و او گفت: اینان در این سوداگری، کمتر ضرر می کنند.

بیت 3: گفتم که چه کسی به آن دهان کوچکت راه جست؟ گفت این داستانی است که تنها با نکته دانان عشق می توان گفت.

بیت 4: گفتم که بت پرست مشو و با خدا باش، گفت که در کوی عشق هر دو این کارها را انجام می دهند.

بیت 5: گفتم که حال و هوای میخانه، غم را از دل می برد و او گفت: خوش به سعادت کسانی که خود دلی شادمان کنند.

بیت 6: گفتم شراب نوشیدن و خرقه زهد، خلاف آئین مذهب است، گفت: این دو کار را در مذهب پیر مغان می توان انجام داد. 

بیت 7: گفتم: پیر چه نصیبی از لبان لعل فام شیرین خواهد برد؟ گفت: این بوسه شیرین، او را جوان می‌کند.

بیت 8: گفتم که خواجه «قوام الدین» کی عروسی خواهد کرد؟ گفت: آن زمان که ماه و مشتری قرین یکدیگر شوند.(1)

(1): قران: قرار گرفتن دو ستاره در وضع خاص، قران ماه و مشتری را بهترین وقت برای عروسی تعیین کرده‌اند.

بیت 9: گفتم که حافظ همیشه برای اقبال و بخت او دعا می کند، گفت: این دعا را فرشتگان هفت آسمان نیز می کنند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، ارادۀ بسیار قوی داری که به هرآنچه که بخواهی می رسی پس یا علی بگو تا هر آنچه را که می خواهی بدست آوری. با خدا باش و قرآن خواندن را فراموش نکن تا راه موفقیت را گم نکنی و غم از دلت پاک شود. نسبت به فردی دلبستگی و وابستگی پیدا کرده ای که بهتر است به او اعتماد کنی و آینده و زندگیت را به دست او بسپاری. فراموش نکن فرد زیرک و باهوشی است که هیچ کار تو از او پنهان نمی ماند. از خداوند بخواهید تا او را قسمت شما گرداند که اینگونه شانس بزرگی نصیب تو می گردد و زندگیت تغییر پیدا می کند. ان شالله.