حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 197

غزل شماره 197

فال حافظ

شاهدان گر دلبری زین سان کنند

زاهدان را رخنه در ایمان کنند

هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد

گلرخانش دیده نرگسدان کنند

ای جوان سروقد گویی ببر

پیش از آن کز قامتت چوگان کنند

عاشقان را بر سر خود حکم نیست

هر چه فرمان تو باشد آن کنند

پیش چشمم کمتر است از قطره‌ای

این حکایت‌ها که از طوفان کنند

یار ما چون گیرد آغاز سماع

قدسیان بر عرش دست افشان کنند

مردم چشمم به خون آغشته شد

در کجا این ظلم بر انسان کنند

خوش برآ با غصه ای دل کاهل راز

عیش خوش در بوته هجران کنند

سر مکش حافظ ز آه نیم شب

تا چو صبحت آینه رخشان کنند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، قدر ایام جوانی و شادابی خود را بدان و خداوند را در این زمان فراموش نکن چرا که در این زمان بیشتر از هر زمان دیگر به یاری و همراهی خداوند نیازمند هستی. از دنیا و زمانه دلگیر شده ای چون دیگران که حتی از تو پایین تر هستند، برای موفقیت خود از تو استفاده می کنند و خودت از قافله عقب مانده ای؛ سعی و کوشش خود را بکار ببند تا موفقیت شامل حال تو نیز شود. بخاطر ظلمی که در حقت شده است غصه نخور و دلت را از کینه پاک کن و ظالمان را به خداوند بسپار.