حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 196

غزل شماره 196

فال حافظ

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

دردم نهفته به ز طبیبان مدعی

باشد که از خزانه غیبم دوا کنند

معشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشد

هر کس حکایتی به تصور چرا کنند

چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست

آن به که کار خود به عنایت رها کنند

بی معرفت مباش که در من یزید عشق

اهل نظر معامله با آشنا کنند

حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود

تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند

گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار

صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند

می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب

بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند

پیراهنی که آید از او بوی یوسفم

ترسم برادران غیورش قبا کنند

بگذر به کوی میکده تا زمره حضور

اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند

پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان

خیر نهان برای رضای خدا کنند

حافظ دوام وصل میسر نمی‌شود

شاهان کم التفات به حال گدا کنند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، ناامیدی را کنار بگذار که باعث شکست تو می شود. از انسان های دو رو که در ظاهر خوب و نیکو اما در باطن پست و حقیر هستند دوری کن. از جدایی و جفا پرهیز کن و با روی خوش همگان را برای روزهای سخت خود نگه دار. به زودی دست دشمنان و حسودان که این فتنه ها را برپا کرده اند رو می شود. به جای دست روی دست گذاشتن همت کن و با توکل به خداوند برای رسیدن به خواسته هایت تلاش کن. نماز هایت را بخاطر خداوند و با خلوص نیت بخوان تا راه درست را پیدا کنی. ان شالله.