حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 195

غزل شماره 195

فال حافظ

غلام نرگس مست تو تاجدارانند

خراب باده لعل تو هوشیارانند

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند

ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر

که از یمین و یسارت چه سوگوارانند

گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین

که از تطاول زلفت چه بی‌قرارانند

نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو

که مستحق کرامت گناهکارانند

نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس

که عندلیب تو از هر طرف هزارانند

تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من

پیاده می‌روم و همرهان سوارانند

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن

مرو به صومعه کان جا سیاه کارانند

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

که بستگان کمند تو رستگارانند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، انسان بسیار خوشبخت و خوش شانسی هستی که رفتار خوبت با دیگران باعث شده است محبوب دلها شوی و همگان به تو علاقمند شوند حتی کسانی که از نظر مقام و جایگاه در رتبه بالا تر از تو هستند. در بعضی از کارها ادعا داری در حالی که دانش و تجربۀ بسیار کمی در آن ها داری. ادعای خود را کنار بگذار و آنچه که هستی را نشان بده چرا که این ادعا ممکن است تو را به زمین بزند. از فراز و نشیب های زندگی نترس و هرکجا زندگی بر تو تنگ شد رو به آسمان کن و ذهن خود را با یاد خداوند آرام کن که او برای تو آیندۀ بسیار مبارک و خوبی را رقم خواهد زد. ان شالله