غزل شماره 195

فال حافظ

غلام نرگس مست تو تاجدارانند

خراب باده لعل تو هوشیارانند

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند

ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر

که از یمین و یسارت چه سوگوارانند

گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین

که از تطاول زلفت چه بی‌قرارانند

نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو

که مستحق کرامت گناهکارانند

نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس

که عندلیب تو از هر طرف هزارانند

تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من

پیاده می‌روم و همرهان سوارانند

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن

مرو به صومعه کان جا سیاه کارانند

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

که بستگان کمند تو رستگارانند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: کمترین بنده چشمان مست تو، پادشاهان تاجدار هستند و هوشیاران تنها شایستگی مستی از شراب لب لعل تو را دارند. 

بیت 2: باد صبا خبرچینی تو را کرد و اشک دیده خبرچینی مرا، که اگر این دو نبودند، عاشق و معشوق، راز خود را پوشیده نگاه می داشتند.

بیت 3: از زیر گیسو و طره خمیدهات – آنگاه که گذر میکنی – بنگر که چگونه مرد در سمت چپ و راست تو، سوگوار و بی قرارند.

بیت 4: چون باد صبا به بنفشه زار برو و ببین که به سبب غارتگری گیسوی تو، آنان چه بی تاب هستند. 

بیت 5: ای کسی که ادعای خداشناسی داری برو بدان که بهشت نصیب ما می شود زیرا که تنها گناهکاران هستند که مستحق بخشش و لطف پروردگارند.

بیت 6: تنها من نیستم که برای چهر؛ چون گل تو، غزل می سرایم بلکه بلبلان هزار آوا نیز برایت نغمه سرداده اند.

بیت 7: ای پیر و مراد مبارک قدم تو مرا یاری کن زیرا که من پیاده ام و همراهان من سوارانی تندرو هستند.

بیت 8: به میخانه بیا و با نوشیدن شراب چهره ات را گلگون ساز و به خانقاه مرو زیرا آنجا جای گناهکاران است.

بیت 9: امید که حافظ از آن زلف تابدار و خمیده تو هرگز آزاد نگردد زیرا که اسیران کمند گیسوی تو، رستگار و نجات یافته‌اند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، انسان بسیار خوشبخت و خوش شانسی هستی که رفتار خوبت با دیگران باعث شده است محبوب دلها شوی و همگان به تو علاقمند شوند حتی کسانی که از نظر مقام و جایگاه در رتبه بالا تر از تو هستند. در بعضی از کارها ادعا داری در حالی که دانش و تجربۀ بسیار کمی در آن ها داری. ادعای خود را کنار بگذار و آنچه که هستی را نشان بده چرا که این ادعا ممکن است تو را به زمین بزند. از فراز و نشیب های زندگی نترس و هرکجا زندگی بر تو تنگ شد رو به آسمان کن و ذهن خود را با یاد خداوند آرام کن که او برای تو آیندۀ بسیار مبارک و خوبی را رقم خواهد زد. ان شالله