غزل شماره 187

فال حافظ

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند

عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش

که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند

ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند

هر آن که خدمت جام جهان نما بکند

طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک

چو درد در تو نبیند که را دوا بکند

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار

که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند

ز بخت خفته ملولم بود که بیداری

به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند

بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد

مگر دلالت این دولتش صبا بکند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، اگر چیزی را با تمام وجود و از روی قلب و دل خویش از خداوند بخواهی، خداوند بخشنده دست رد به سینۀ تو نمی زند و تو را در راه رسیدن به خواسته ات یاری می کند. اگر یک قدم به سمت خداوند برداری او کار خوب شما را با دفع بلایا و هموار ساختن راه موفقیت تلافی می کند. مژده بر شما باد که بیماریتان به زودی شفا پیدا می کند و خواسته و حاجات دل خویش می رسی. ان شالله.