حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 186

غزل شماره 186

فال حافظ

گر می فروش حاجت رندان روا کند

ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا

غیرت نیاورد که جهان پربلا کند

حقا کز این غمان برسد مژده امان

گر سالکی به عهد امانت وفا کند

گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم

نسبت مکن به غیر که این‌ها خدا کند

در کارخانه‌ای که ره عقل و فضل نیست

فهم ضعیف رای فضولی چرا کند

مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد

وان کو نه این ترانه سراید خطا کند

ما را که درد عشق و بلای خمار کشت

یا وصل دوست یا می صافی دوا کند

جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت

عیسی دمی کجاست که احیای ما کند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، برای کارهایی که انجام داده ای وجدانت ناراحت است و احساس گناه می کنی. توبه کن و به دنبال راهی برای جبران خطای خویش باش تا خداوند تو را ببخشد و همچون گذشته تو را در راه موفقیت کمک کند. خبر خوبی در راه است که برای جبران خطاهای گذشته است؛ به تو فرصتی دوباره داده می شود از آن استفاده کن تا به عهد خود وفا کنی. برای زندگی با آرامش باید علم ودانش خود را بیش تر از گذشته کنی. فراموش نکن که تنها رفیق همیشگی تو در این دنیای فانی خداوند است پس به او توکل کن تا به خواسته هایت برسی. ان شالله.