حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 185

غزل شماره 185

فال حافظ

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

تا همه صومعه داران پی کاری گیرند

مصلحت دید من آن است که یاران همه کار

بگذارند و خم طره یاری گیرند

خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی

گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند

قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش

که در این خیل حصاری به سواری گیرند

یا رب این بچه ترکان چه دلیرند به خون

که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند

رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد

خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند

حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست

زین میان گر بتوان به که کناری گیرند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، از ریا و دوریی پرهیز کن که این کار از فرد خوبی مانند شما بعید است. بهتر است کمی مردم دار باشی و از قدرت خویش برای کمک به همنوعان استفاده کنی. کسی از شما در خواست کمک کرده است پس بدون درنگ به کمک او بشتابید و راز خود را حفظ کنید. در این راه خداوند یاور و همراه شماست و به شما کمک می کند تا بتوانید او را از بند مشکلات و غم نجات دهید. ان شالله.