غزل شماره 185

فال حافظ

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

تا همه صومعه داران پی کاری گیرند

مصلحت دید من آن است که یاران همه کار

بگذارند و خم طره یاری گیرند

خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی

گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند

قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش

که در این خیل حصاری به سواری گیرند

یا رب این بچه ترکان چه دلیرند به خون

که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند

رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد

خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند

حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست

زین میان گر بتوان به که کناری گیرند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: آیا زمانی می رسد که عیار پاکی خالص و بی ریا را بسنجند تا زاهدان ریا کار به کاری جز تظاهر می پرداختند.

بیت 2: صلاحدید من این است که یاران و دوستان همه کارهای خود را کنار گذاشته و حلقه گیسوی یاری را در دست گیرند.

بیت 3: یاران با سرخوشی سر زلف ساتی را در دست گرفتند اگر که دور فلک و روزگار اجازه دهد و بگذارد که آنان به آرامش برسند.

بیت 4: با قدرت سرپنجه تقوی به زیبارویان فخر مفروش زیرا که این گروه سواران، دژهای محکم دل را تنها با یک سوار تسخیر می کنند.

بیت 5: یارب این زیبارویان جوان چقدر در ریختن خون جسور و بی‌باکند که به تیر مژگان، هر لحظه دلی را شکار کرده و به خون می کشند.

بیت 6: رقص با شعر تازه و دلکش و آوای نی بسیار خوش است بخصوص رقصی که در آن دست یاری زیبا در دست باشد.

بیت 7: حافظ، فرزندان روزگار چون خود او غم بیچارگان را نمی خورند پس بهتر است که از آنان دوری کرد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، از ریا و دوریی پرهیز کن که این کار از فرد خوبی مانند شما بعید است. بهتر است کمی مردم دار باشی و از قدرت خویش برای کمک به همنوعان استفاده کنی. کسی از شما در خواست کمک کرده است پس بدون درنگ به کمک او بشتابید و راز خود را حفظ کنید. در این راه خداوند یاور و همراه شماست و به شما کمک می کند تا بتوانید او را از بند مشکلات و غم نجات دهید. ان شالله.