حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 184

غزل شماره 184

فال حافظ

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت

با من راه نشین باده مستانه زدند

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه کار به نام من دیوانه زدند

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد

صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند

آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع

آتش آن است که در خرمن پروانه زدند

کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، اندکی دیگر صبر پیشه کن و امید به خداوند داشته باش. به زودی کار مهمی را به شما می سپارند که برای موفقیت در این کار از کسی که مدتهاست از او دور بوده ای درخواست کمک می کنی و در آخر با موفقیت تو در این کار صاحب مقام و منصب ممهمی می شوی. فراموش نکنید که هر چه در دوران خوشی و ثروت داری همه از دعاهای خودتان به در گاه خداوند بوده است. پس در همه حال شکرگزار خداوند باش که هر چه داری از لطف و کرم او به تو بخشیده شده است.