حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 181

غزل شماره 181

فال حافظ

بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند

که به بالای چمان از بن و بیخم برکند

حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا

که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند

هیچ رویی نشود آینه حجله بخت

مگر آن روی که مالند در آن سم سمند

گفتم اسرار غمت هر چه بود گو می‌باش

صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند

مکش آن آهوی مشکین مرا ای صیاد

شرم از آن چشم سیه دار و مبندش به کمند

من خاکی که از این در نتوانم برخاست

از کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند

باز مستان دل از آن گیسوی مشکین حافظ

زان که دیوانه همان به که بود اندر بند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، دارای شخصیتی هستی که دوست داری همیشه در تفریح و خوش گذرانی باشی؛ در حالی که زندگی یعنی ترکیب واژه های تضادی مثل تلخ و شیرین، شادی و غم و… . از دوستان ناباب خود که دائم در پی تفریح و خوش گذرانی هستند دوری کن تا ساده تر و سریع تر بتوانی کارهایت را انجام دهی. به قول هایت عمل کن و بدان که هرچه بر سر روزگار امروزت آمده است به خاطر اعتماد بیخود و کارهای گذشتۀ خودت بوده است. تنها خداوند التیام بخش دل بیقرار توست؛ پس ارتباط خود را با او قوی تر کن و دل خود را به او بسپار.