غزل شماره 179

فال حافظ

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

من ار چه در نظر یار خاکسار شدم

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را

کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است

چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود

که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

توانگرا دل درویش خود به دست آور

که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، چرخ روزگار می چرخد و مطمئن باش هرچیزی زمانی دارد که روزی زمان تحقق آن می رسد و روزی پایان می یابد. پس غم دنیا را در دل خود راه نده و در پی خوشی وشادی باش تا بتوانی آینده خوبی را برای خود رقم بزنی. ناامیدی کار شیطان است پس ناامیدی را از دل خود دور کن و مطمئن باش با توکل به خداوند و تلاش و کوشش به خواسته های خود می رسی. ان شالله.