حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 177

غزل شماره 177

فال حافظ

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست

کلاه داری و آیین سروری داند

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

که دوست خود روش بنده پروری داند

غلام همت آن رند عافیت سوزم

که در گداصفتی کیمیاگری داند

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی

وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند

بباختم دل دیوانه و ندانستم

که آدمی بچه‌ای شیوه پری داند

هزار نکته باریکتر ز مو این جاست

نه هر که سر بتراشد قلندری داند

مدار نقطه بینش ز خال توست مرا

که قدر گوهر یک دانه جوهری داند

به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد

جهان بگیرد اگر دادگستری داند

ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه

که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، برای انجام کارهایی که تجربه و علم کافی برای انجام آن ها نداری از تجربه کسانی که در این راه موفق شده اند استفاده کن تا به موفقیت و پیروزی برسی. اگر از تجربه افراد موفق در این راه بهره ببری مشکلی پیش نمی آ ید اما اگر این کار را نکنی افراد نادان و فریب کار که خیلی زرنگنر از تو هستند، با ظواهر خوب راهنما و مشاور تو می شوند که باعث شکست و زمین خوردن تو می شود.